Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Investigation on phase formation and poling conditions of lead-free 0.48Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.52(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramic
Tác giả Đặng Anh Tuấn, Võ Thanh Tùng, Lê Đại Vương, Nguyễn Hoàng YếnLê Trần Uyên Tú
Tên tạp chí đăng Journal of Electronic Materials
Năm đăng 2018
Tập
Số
Trang
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm