Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo LO-phonon-assisted cyclotron resonance in a special asymmetric hyperbolic-type quantum well
Tác giả Lê Đình, Khang D. Pham, Pham T. Vinh, C.A. Duque, Huynh V. Phuc, Chuong V. Nguyen
Tên tạp chí đăng Superlattices and Microstructures
Năm đăng 2018
Tập (accepted date 4 May
Số
Trang
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm