Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Linear and nonlinear magneto-optical absorption in a triangular quantum well
Tác giả Lê Đình, Luong V. Tung, Pham T. Vinh, Huynh V. Phuc
Tên tạp chí đăng International Journal of Modern Physics B, Vol. 32
Năm đăng 2018
Tập 32
Số
Trang 1850162-1 – 185062-9
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm