Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Các giai đoạn thay đổi mực nước biển trong kỷ Đệ tứ và qui luật chu kỳ trầm tích tại đồng bằng ven biển Quảng Nam
Tác giả Hoàng Ngô Tự DoĐỗ Quang Thiên, Đặng Quốc Tiến (Cục, Đặng Quốc Tiến (Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản miền Trung)
Tên tạp chí đăng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Năm đăng 2018
Tập
Số 1-2018
Trang 17-19
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm