Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 33 Kết quả

PHÙNG ĐÌNH MẪNĐinh Thị Hồng Vân. Tính nề nếp gia phong của thanh niên Huế hiện nay, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2017, Số: 129, Trang: 62-65.
Nguyễn Văn HòaNguyễn Minh Hưng. Môn Giáo dục công dân với việc phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trung học phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học", Nxb Đại học Huế, 2017, Trang: 241-248.
PHÙNG ĐÌNH MẪNĐinh Thị Hồng Vân. Tính nề nếp gia phong của thanh niên Huế hiện này, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2016, Số: 129, Trang: 62-65.
Nguyễn Văn HòaNguyễn Minh Hưng. Giáo dục từ xa với việc đào tạo nguồn nhân lực, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm Khao học Xã hội Việt Nam), 2016, Số: 8(105) 2016, Trang: 76-84.
PHÙNG ĐÌNH MẪNĐậu Minh LongĐinh Thị Hồng Vân. Ảnh hưởng của giáo dục gia đình đến tính cách thanh niên Huế, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2015, Số: 121, .
PHÙNG ĐÌNH MẪNĐậu Minh LongĐinh Thị Hồng Vân. Ảnh hưởng của giáo dục gia đình đến tính cách thanh niên Huế, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2015, Số: 121, Trang: 42-44.
Nguyễn Minh Hưng. Học phí và chương trình đào tạo mới ở Trung tâm Đào tạo từ xa -Đại học Huế, Kỷ yếu hôi thảo Khoa học- Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Huế, 2012, .
PHÙNG ĐÌNH MẪNNguyễn Phước Cát Tường. Tác nhân gây stress cho sinh viên Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Báo cáo Khoa học Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Tâm lý học đường ở Việt Nam: Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2011, Trang: 266-275.
Lê Nam Hải. Thực trạng về kỹ năng học tập của sinh viên đào tạo từ xa Đại học Huế và những kiến nghị, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về giáo dục Mở và Từ xa, 2009, .
<< Đầu --- 1 2 --- Cuối >>