Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 69 Kết quả

Nguyễn Văn Hòa. Coi trọng tự học và giáo dục từ xa trong xã hội học tập, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2016, Tập: 115, Số: 1,2016, Trang: 61-68.
Nguyễn Văn HòaNguyễn Minh Hưng. Giáo dục từ xa với việc đào tạo nguồn nhân lực, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm Khao học Xã hội Việt Nam), 2016, Số: 8(105) 2016, Trang: 76-84.
Nguyễn Văn Hòa. Dân chủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hội Thảo "Công bằng xã hội về kinh tế và dẫn chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay", 2016, Trang: 187.
Nguyễn Văn HòaNguyễn Minh Hưng. Giáo dục từ xa với việc đào tạo nguồn nhân lực, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm Khao học Xã hội Việt Nam), 2016, Số: 8(105) 2016, Trang: 76-84.
Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Liên. Chế độ công hữu và kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tạp chí khoa học và giáo dục ,trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2015, Tập: 2, Số: số 02(34) 2015, Trang: trang 114 -121.
Nguyễn Văn Hòa. Thực hiện dân chủ để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, Tạp chí Triết học (tiếng Anh và tiếng Việt) (Viện Triết học), 2015, Tập: 8-2015, Số: 8(291) 2015, Trang: 3- tr.10.
Nguyễn Văn Hòa. Trung tâm Đòa tạo Từ xa - Đại học Huế gắn hoạt động đào tạo với xây dựng xã hội học tập, Tạp chí Cộng sản (Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam), 2015, Số: 97(1-2015), Trang: 88-92.
PHÙNG ĐÌNH MẪNĐậu Minh LongĐinh Thị Hồng Vân. Ảnh hưởng của giáo dục gia đình đến tính cách thanh niên Huế, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2015, Số: 121, .
Nguyễn Văn Hòa. Phát huy tính sáng tạo của người Việt Nam vì sự phát triển bền vững, Tạp chí Khoa học và xã hội Việt Nam (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), 2014, Số: 6, .
Nguyễn Văn HòaNguyễn Việt Phương. Phân tâm học của Sigmund Freud qua sự kiến giải của các nhà tư tưởng nữ quyền đương đại, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2012, Trang: 77-88.
Nguyễn Văn Hòa, NGUYỄN NGỌC HÀ. Một số suy nghĩ về quy luật phủ định của phủ định, Tạp chí Triết học (Viện Triết học), 2012, Số: 3(250) 2012, .
Nguyễn Văn Hòa. Đổi mới chương trình đào tạo ở Trung tâm Đào tạo Từ xa _Đại học Huế, Kỷ yếu hôi thảo khoa học chương trình đào tạo mới -thực trạng và giải pháp, Đà Nẵng tháng 9 năm2012, 2012, Trang: trang 5-11.
Nguyễn Minh Hưng. Học phí và chương trình đào tạo mới ở Trung tâm Đào tạo từ xa -Đại học Huế, Kỷ yếu hôi thảo Khoa học- Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Huế, 2012, .
Nguyễn Văn Hòa. “Dân là gốc nước” và quan niệm về xây dựng xã hội của Nho giáo với công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam, Tạp chí Triết học (tiếng Anh và tiếng Việt) (Viện Triết học), 2011, Số: 10(245)/10-2011, Trang: 34-39.
<< Đầu --- 1 2 3 4 --- Cuối >>