Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 35 Kết quả

Phan Thanh Hùng. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ ĐỘC THOẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, 2017, .
Hoàng HảiPhạm Việt Đức. Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế thể dục thể thao trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, 2017, Tập: ISBN:978-604-85-0663, Trang: 375.
Hoàng HảiPhạm Việt Đức. Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế thể dục thể thao trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, 2017, Tập: ISBN:978-604-85-0663, Trang: 375.
Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Xuân Thảo, Nguyễn văn Thịnh, Trương Văn ChươngLê Quang Tiến Dũng. Nghiên cứu ứng dụng dung dịch vi bọt khí được tạo ra bằng phương pháo điện hóa - siêu âm để xử lý khuẩn vibrio spp., Tuyển tập Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016, 2016, Trang: 306-315.
Lê Cát NguyênLê Thị Bích Đào. A study on setting up evaluating criteria for novice physical education teachers at middle school in Vietnam. , European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Progressive Academic Publishing, UK,, 2016, Tập: Vol. 4, Số: No. 8, Trang: 53-62.
Nguyễn Thế Tình. Đánh giá thực trạng thể lực của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Tạp chí Khoa học đào tạo và huấn luyện Thể thao của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, 2016, Số: (Số đặc biệt/2012), .
Nguyễn Thế Tình. Nghiên cứu thực trạng tập luyện thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi Thành phố Huế, Tạp chí Khoa học Thể thao của Viện Khoa học TDTT., 2016, Số: (Số 6/2015), .
Lê Thanh HiếuLê Thị Bích Đào. Elearning model in Hue University of Education, European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2016, .
Le Thanh Hieu,, Lê Thị Bích Đào. Elearning model in Hue University of Education., European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2016, Số: N4, .
Lê Cát NguyênLê Thị Bích Đào. A study on setting up evaluating criteria for novice physical education teachers at middle school in Vietnam. , European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Progressive Academic Publishing, UK,, 2016, Tập: Vol. 4, Số: No. 8, Trang: 53-62.
Hoàng Hải. Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững Cờ Vua thành tích cao Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, 2016, Tập: ISSN 1859-4417, Số: Số đặc biệt năm 2016, Trang: 297 - 302.
Lê Thanh HiếuLê Thị Bích ĐàoLê Cát Nguyên, Võ Thi Quỳnh. Online learning method in Hue University’s college of education with credit system in Vietnam: actual situation and solutions to improve efficiency, European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences (EJRRES), 2015, Tập: Vol. 3, Số: No. 3, Trang: 18-25.
Phan Thanh Hùng. THÀNH NGỮ VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ ẨN DỤ TRI NHẬN, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2015, Tập: X, Số: X, Trang: X.
<< Đầu --- 1 2 --- Cuối >>