Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 47 Kết quả

Nguyễn Thế TìnhNguyễn Văn Cường, Phạm Tuấn Dũng. Thực trạng thể lực của sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC - Đại học Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 6B,2017, Trang: 123-132.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Văn Cường, Phạm Tuấn Dũng. Thực trạng thể lực của sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC - Đại học Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 6B,2017, Trang: 123-132.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng, Ngô Trung Kiên, Nguyễn Minh Khánh. So sánh mục tiêu và phân phối chương trình đào tạo giáo viên GDTC giữa Việt Nam và Trung Quốc, International conference Training and professional development for teachers, principal advisors and education lecturers, 2017, Trang: 549-558.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng. Đánh giá ảnh hưởng của tập luyện Thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe nữ người cao tuổi, Tạp chí Khoa hoc Đào tạo và Huấn luyện, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, 2017, Tập: ISN 1859-4417, Số: 5/2017, Trang: 69-74.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành TDTT theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và phát triển chương trình đào tạo đại học, tháng 2, 2017, Nha Trang, Việt Nam, 2017, Số: 209-213, .
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng, Ngô Trung Kiên, Nguyễn Minh Khánh. So sánh mục tiêu và phân phối chương trình đào tạo giáo viên GDTC giữa Việt Nam và Trung Quốc, International conference Training and professional development for teachers, principal advisors and education lecturers, 2017, Trang: 549-558.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng. Đánh giá ảnh hưởng của tập luyện Thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe nữ người cao tuổi, Tạp chí Khoa hoc Đào tạo và Huấn luyện, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, 2017, Tập: ISN 1859-4417, Số: 5/2017, Trang: 69-74.
Nguyễn Thế TìnhNguyễn Gắng. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành TDTT theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và phát triển chương trình đào tạo đại học, tháng 2, 2017, Nha Trang, Việt Nam, 2017, Số: 209-213, .
Nguyễn Thế Tình. Research on the reality of health preservatinon exercising on Vietnamese elderly, International scientific conference Phycical Educatinon and Sports in the Period 0f Development and International integration, 2017, Trang: 331-334.
Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Thanh Tùng (ĐH TDTT Đà Nẵng). Impact of physical exerciseon Vietnam Elderly mental health, International scientific conference Da Nang sport of university, 2017, Trang: 372-384.
Phan Thanh Hùng. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ ĐỘC THOẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, 2017, .
Hoàng HảiPhạm Việt Đức. Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế thể dục thể thao trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, 2017, Tập: ISBN:978-604-85-0663, Trang: 375.
Hoàng HảiPhạm Việt Đức. Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế thể dục thể thao trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, 2017, Tập: ISBN:978-604-85-0663, Trang: 375.
Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Xuân Thảo, Nguyễn văn Thịnh, Trương Văn ChươngLê Quang Tiến Dũng. Nghiên cứu ứng dụng dung dịch vi bọt khí được tạo ra bằng phương pháo điện hóa - siêu âm để xử lý khuẩn vibrio spp., Tuyển tập Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016, 2016, Trang: 306-315.
Lê Cát NguyênLê Thị Bích Đào. A study on setting up evaluating criteria for novice physical education teachers at middle school in Vietnam. , European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Progressive Academic Publishing, UK,, 2016, Tập: Vol. 4, Số: No. 8, Trang: 53-62.
<< Đầu --- 1 2 3 --- Cuối >>