Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 47 Kết quả

Hoàng Đức Anh VũĐoàn Thị Lan. Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng khí hậu tại các khu đô thị mới thành phố Đông Hà, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 2, Trang: 63-68.
Hoàng Đức Anh VũĐoàn Thị Lan. Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng khí hậu tại các khu đô thị mới thành phố Đông Hà, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 2, Trang: 63-68.
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Ngọc Trác, Ngô Khoa Quang, Hồ Thị Kim Phụng, Ngô Xuân Cường. Nghiên cứu độ nhám bề mặt thép không rỉ Cr18Ni10Ti sau quá trình gia công điện hóa, Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2017, 2017, .
Hoàng Đức Anh Vũ. Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng), 2016, Tập: ISSN 0868-3768, Số: 202-2016, Trang: 75-77.
Trần Thanh Nhàn, Hidemasa Sato, Hiroshi Matsuda, Đỗ Quang ThiênTrần Hữu TuyênNguyễn Thị Thanh NhànHoàng Ngô Tự DoHoàng Thị Sinh Hương. Application of a model for pore water pressure accumulation on saturated clays subjected to the earthquake-induced irregular cyclic shear strains, The 3rd International Conference on Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (VIETGEO 2016). ISBN:978-604-62-6726-3, 2016, Trang: 95 - 104.
Ngô Xuân Cường, Nguyen Thi Hong, Do Nhu Y. Analysis of the Sun Tracking Systems to Optimize the Efficiency of Solar Panels, European Journal of Technology and Design, 2016, Tập: 14, Số: 4, Trang: 144-151.
Do Nhu Y, Ngô Xuân Cường. Device for Monitoring - Warning Frequency Generator, European Journal of Technology and Design, 2016, Tập: 3, Số: 13, Trang: 115-121..
Ngô Xuân Cường, Nguyễn Thị Hồng. Modeling of Simple Controller for Solar Tracking System, European Journal of Renewable Energy, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 11-19.
Đỗ Quang ThiênHoàng Thị Sinh Hương, La Dương Hải, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Xác định tính chất cơ lý của đất đá phục vụ thiết kế các công trình khu vực ven biển Quảng Nam, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, 2015, Tập: phần 3: ĐKT-Trắc địa, Số: 3, Trang: 51-59.
Trần Mạnh Đạt. Tình hình xây dựng và phát triển đội ngũ tri thức của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị trong thời gian qua, Đặc san Khoa học và Kỹ thuật - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Quảng Trị, 2015, Tập: 1, Số: 1, Trang: 20.
Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường. Nghiên cứu quá trình quá độ khi liên kết nối tiếp các động cơ một chiều cùng kiểu trong các tầu điện, tạp chí khoa học và công nghệ (trường đại học khoa học huế), 2015, Tập: 3, Số: 1, Trang: 1-6.
Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường. Control electromechanical systems with elastic tie (in Russian), НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ, 2015, Tập: 7, Số: 9, Trang: 636-639.
Trần Mạnh Đạt. Khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học thực vật rừng Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị., Đặc san KH CN & KT ISSN: 1859-4212 - Sở KH & CN Quảng Trị, 2014, Tập: 1, Số: 1, .
Trần Mạnh Đạt. Gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Thực trạng và giải pháp, Đặc san KH CN & KT ISSN: 1859-4212 - Sở KH & CN Quảng Trị, 2014, Tập: 3, Số: 3, .
Ngô Xuân Cường, Đỗ Như Ý, Duong Hoa An. MODELING OF THE ELECTRIC DRIVE WITH FREQUENCY CONTROL OF THE ASYNCHRONOUS MACHINE (in Russian)), ИЗВЕСТИЯ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2014, Tập: 3, Trang: 221-228.
Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường. Моделирование системы управления ПЧ-АД насосом с помощью MATLAB- SIMULINK, X INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE "THE WORLD OF SCIENCE POLICY QUESTIONS - 2014», 2014, Tập: 35, Trang: 18-21.
Ngô Xuân Cường. МЕТОД РАСЧЁТА УРОВНЯ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОРЙ БАТАРЕИ, ISBN 978-5-88422-551-0/ I INTERNATIONAL CORRESPONDENCE CONFERENCE PROBLEMS development of science, medicine, education (theory and practice), 2014, Trang: 170-172.
Võ Tuấn AnhHoàng Đức Anh Vũ. Bridge architecture on Nguyen dynasty inside Hue citadel, Landscape Heritage in Viet Nam (Di sản cảnh quan Việt Nam), ISBN 978-88-8249-067-6, 2013, Trang: 154-159.
<< Đầu --- 1 2 3 --- Cuối >>