Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 41 Kết quả

Hoàng Đức Anh Vũ. Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng), 2016, Số: 202-2016, Trang: 75-77.
Trần Thanh Nhàn, Sato H, Matsuda H., Đỗ Quang ThiênTrần Hữu TuyênNguyễn Thị Thanh NhànHoàng Ngô Tự DoHoàng Thị Sinh Hương. Application of Model for Pore Water Pressure Accumulation on Saturated Clays Subjected to the Earthquake-incluced Irregular Cyclic Shear Strains, Proceedings of the 3rd international conference Vietgeo 2016, Ha Long City. Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure, 2016, Trang: 95-104.
Đỗ Quang ThiênHoàng Thị Sinh Hương, La Dương Hải, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Xác định tính chất cơ lý của đất đá phục vụ thiết kế các công trình khu vực ven biển Quảng Nam, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, 2015, Tập: phần 3: ĐKT-Trắc địa, Số: 3, Trang: 51-59.
Trần Mạnh Đạt. Tình hình xây dựng và phát triển đội ngũ tri thức của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị trong thời gian qua, Đặc san Khoa học và Kỹ thuật - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Quảng Trị, 2015, Tập: 1, Số: 1, Trang: 20.
Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường. Nghiên cứu quá trình quá độ khi liên kết nối tiếp các động cơ một chiều cùng kiểu trong các tầu điện, tạp chí khoa học và công nghệ (trường đại học khoa học huế), 2015, Tập: 3, Số: 1, Trang: 1-6.
Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường. Control electromechanical systems with elastic tie (in Russian), НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ, 2015, Tập: 7, Số: 9, Trang: 636-639.
Trần Mạnh Đạt. Khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học thực vật rừng Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị., Đặc san KH CN & KT ISSN: 1859-4212 - Sở KH & CN Quảng Trị, 2014, Tập: 1, Số: 1, .
Trần Mạnh Đạt. Gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Thực trạng và giải pháp, Đặc san KH CN & KT ISSN: 1859-4212 - Sở KH & CN Quảng Trị, 2014, Tập: 3, Số: 3, .
Ngô Xuân Cường, Đỗ Như Ý, Duong Hoa An. MODELING OF THE ELECTRIC DRIVE WITH FREQUENCY CONTROL OF THE ASYNCHRONOUS MACHINE (in Russian)), ИЗВЕСТИЯ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2014, Tập: 3, Trang: 221-228.
Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường. Моделирование системы управления ПЧ-АД насосом с помощью MATLAB- SIMULINK, X INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE "THE WORLD OF SCIENCE POLICY QUESTIONS - 2014», 2014, Tập: 35, Trang: 18-21.
Ngô Xuân Cường. МЕТОД РАСЧЁТА УРОВНЯ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОРЙ БАТАРЕИ, ISBN 978-5-88422-551-0/ I INTERNATIONAL CORRESPONDENCE CONFERENCE PROBLEMS development of science, medicine, education (theory and practice), 2014, Trang: 170-172.
Võ Tuấn AnhHoàng Đức Anh Vũ. Bridge architecture on Nguyen dynasty inside Hue citadel, Landscape Heritage in Viet Nam (Di sản cảnh quan Việt Nam), 2013, Trang: 154-159.
Ngô Xuân Cường. THE SIMULATION OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS WITH SWITCHER RELUCTANCE MOTORS (in Russian), ИЗВЕСТИЯ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2013, Tập: 1, Trang: 314-318.
Ngô Xuân Cường. INCREASE EFFICIENCY SOLAR CELLS USING THE TRACKING SYSTEM (In Russian), ИЗВЕСТИЯ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2013, Tập: 1, Trang: 318-321.
Ngô Xuân Cường. ANALYSIS OF THE CONSTRUCTIVE SCHEMES OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS OF SOLAR PANELS (in Russian), ИЗВЕСТИЯ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2013, Tập: 1, Trang: 322-325.
Ngô Xuân Cường. CALCULATION METHOD RATIONAL STEP OF POSITIONING THE ELECTROMECHANICAL SYSTEM OF SOLAR PANELS (in Russian), ИЗВЕСТИЯ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2013, Tập: 12, Số: 2, Trang: 22-26.
<< Đầu --- 1 2 3 --- Cuối >>