Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 77 Kết quả

Nguyễn Xuân Cường, S. Woong Chang, Thi Loan Nguyen, H. Hao Ngo, Gopalakrishnan Kumar, J. Rajesh Banu, M. Cuong Vu. A hybrid constructed wetland for organic-material and nutrient removal from sewage: Process performance and multi-kinetic models, Journal of Environmental Management (IF=4.01, Q1), 2018, Tập: 15 September 2018, Số: 222, Trang: 378–384.
Hoàng Đức Anh Vũ. Quy hoạch xây dựng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hướng đô thị sinh thái, Tạp chí Quy hoạch Đô thị, ISSN 1859-3658, 2018, Số: 30+31, Trang: 50-55.
Nguyễn Xuân Cường, Dinh Duc Nguyen, Nguyễn Thị Loan, Soon Woong Chang, Soon Woong Chang . Potential of integrated vertical and horizontal flow constructed wetland with native plants for sewage treatment under different hydraulic loading rates, Water Science and Technology (SCIE, IF = 1.197, Q2), 2017, Tập: 76, Số: 2, Trang: 434-442.
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Loan. Performance evaluation of three native plants for sewage wastewater treatment in constructed wetland, International Journal of Environment and Pollution Research, 2017, Tập: 5, Số: 1, Trang: 1-7.
Hoàng Đức Anh VũĐoàn Thị Lan. Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng khí hậu tại các khu đô thị mới thành phố Đông Hà, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 2, Trang: 63-68.
Hoàng Đức Anh Vũ. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Cổ Quảng Trị dưới góc nhìn kiến trúc, quy hoạch, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 4, Trang: 63-70.
Hoàng Đức Anh VũĐoàn Thị Lan. Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng khí hậu tại các khu đô thị mới thành phố Đông Hà, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 2, Trang: 63-68.
VB Prasath, Dang Ngoc Hoang Thanh, Nguyen Hoang Hai, Ngô Xuân Cường. Image Restoration With Total Variation and Iterative Regularization Parameter Estimation, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology, 2017, Trang: 378-384.
Ngô Xuân Cường, Alexander Mazanik, Nguyễn Thị Hồng. Xác định các đặc tính của tế bào quang điện từ kết quả đo phổ sức điện động quang, Conference on Education Sciences and Technologies 2017, 2017, Tập: 1, .
НГУЕН ТХИ ХОНГ, Ngô Xuân Cường, НГУЕН НГОК ЧАК, ДОАН ВАН НГИ, ХО ТХИ КИМ ФУНГ. Моделирование пиролиза древесной биомассы, НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ, 2017, Tập: 10, Số: 2, Trang: 113-120.
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Loan. Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của hệ thống Đất ngập nước nhân tạo tích hợp, Tạp chí Journal of Sciences VNU (tên cũ:Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên) (Đại học Quốc gia Hà Nội), 2016, Tập: 32, Số: 1, Trang: 10-17.
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Đình Diệp. Khảo sát hiệu quả xử lý NTSH của hệ thống Đất ngập nước nhân tạo tích hợp 3 giai đoạn (VF-HF-FWS), Tạp chí Đại học Huế: Chuyên san Khoa học Tự nhiên, 2016, Tập: 117, Số: 3, Trang: 5-13.
N.A. Poklonski, N.I. Gorbachuk, S.V. Shpakovski, V.A. Filipenia, A.S. turtsevich, S.V Shvedov, Võ Quang Nhã. DLTS spectra of silicon diodes with p+-n-junction irradiated with high energy krypton ions, Modern electronic materials, 2016, Trang: 48-50.
Hoàng Đức Anh Vũ. Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng), 2016, Tập: ISSN 0868-3768, Số: 202-2016, Trang: 75-77.
Trần Thanh Nhàn, Hidemasa Sato, Hiroshi Matsuda, Đỗ Quang ThiênTrần Hữu TuyênNguyễn Thị Thanh NhànHoàng Ngô Tự DoHoàng Thị Sinh Hương. Application of a model for pore water pressure accumulation on saturated clays subjected to the earthquake-induced irregular cyclic shear strains, The 3rd International Conference on Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (VIETGEO 2016). ISBN:978-604-62-6726-3, 2016, Trang: 95 - 104.
Ngô Xuân Cường, Nguyen Thi Hong, Do Nhu Y. Analysis of the Sun Tracking Systems to Optimize the Efficiency of Solar Panels, European Journal of Technology and Design, 2016, Tập: 14, Số: 4, Trang: 144-151.
Do Nhu Y, Ngô Xuân Cường. Device for Monitoring - Warning Frequency Generator, European Journal of Technology and Design, 2016, Tập: 3, Số: 13, Trang: 115-121..
<< Đầu --- 1 2 3 4 --- Cuối >>