Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 70 Kết quả

Nguyễn Xuân Cường, Dinh Duc Nguyen, Nguyễn Thị Loan, Soon Woong Chang, Soon Woong Chang . Potential of integrated vertical and horizontal flow constructed wetland with native plants for sewage treatment under different hydraulic loading rates, Water Science and Technology (SCIE, IF = 1.197, Q2), 2017, Tập: 76, Số: 2, Trang: 434-442.
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Loan. Performance evaluation of three native plants for sewage wastewater treatment in constructed wetland, International Journal of Environment and Pollution Research, 2017, Tập: 5, Số: 1, Trang: 1-7.
Hoàng Đức Anh VũĐoàn Thị Lan. Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng khí hậu tại các khu đô thị mới thành phố Đông Hà, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 2, Trang: 63-68.
Hoàng Đức Anh Vũ. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Cổ Quảng Trị dưới góc nhìn kiến trúc, quy hoạch, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 4, Trang: 63-70.
Hoàng Đức Anh VũĐoàn Thị Lan. Giải pháp kiến trúc nhà ở thích ứng khí hậu tại các khu đô thị mới thành phố Đông Hà, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 2, Trang: 63-68.
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Loan. Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của hệ thống Đất ngập nước nhân tạo tích hợp, Tạp chí Journal of Sciences VNU (tên cũ:Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên) (Đại học Quốc gia Hà Nội), 2016, Tập: 32, Số: 1, Trang: 10-17.
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Đình Diệp. Khảo sát hiệu quả xử lý NTSH của hệ thống Đất ngập nước nhân tạo tích hợp 3 giai đoạn (VF-HF-FWS), Tạp chí Đại học Huế: Chuyên san Khoa học Tự nhiên, 2016, Tập: 117, Số: 3, Trang: 5-13.
N.A. Poklonski, N.I. Gorbachuk, S.V. Shpakovski, V.A. Filipenia, A.S. turtsevich, S.V Shvedov, Võ Quang Nhã. DLTS spectra of silicon diodes with p+-n-junction irradiated with high energy krypton ions, Modern electronic materials, 2016, Trang: 48-50.
Hoàng Đức Anh Vũ. Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Bộ Xây dựng), 2016, Tập: ISSN 0868-3768, Số: 202-2016, Trang: 75-77.
Trần Thanh Nhàn, Hidemasa Sato, Hiroshi Matsuda, Đỗ Quang ThiênTrần Hữu TuyênNguyễn Thị Thanh NhànHoàng Ngô Tự DoHoàng Thị Sinh Hương. Application of a model for pore water pressure accumulation on saturated clays subjected to the earthquake-induced irregular cyclic shear strains, The 3rd International Conference on Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (VIETGEO 2016). ISBN:978-604-62-6726-3, 2016, Trang: 95 - 104.
Ngô Xuân Cường, Nguyen Thi Hong, Do Nhu Y. Analysis of the Sun Tracking Systems to Optimize the Efficiency of Solar Panels, European Journal of Technology and Design, 2016, Tập: 14, Số: 4, Trang: 144-151.
Do Nhu Y, Ngô Xuân Cường. Device for Monitoring - Warning Frequency Generator, European Journal of Technology and Design, 2016, Tập: 3, Số: 13, Trang: 115-121..
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Ngọc Trác, Ngô Khoa Quang, Hồ Thị Kim Phụng, Ngô Xuân Cường. Nghiên cứu độ nhám bề mặt thép không rỉ Cr18Ni10Ti sau quá trình gia công điện hóa, Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016, 2016, Trang: 148-151.
Ngô Xuân Cường, Nguyễn Thị Hồng. Modeling of Simple Controller for Solar Tracking System, European Journal of Renewable Energy, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 11-19.
N.A. Poklonski, N.I. Gorbachuk, Võ Quang Nhã, S.V. Shpakovski, V.A. Filipenia, V.A. Skuratov, T.N. Koltunowicz. Influence of defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes, Acta Physica Polonica A, 2015, Tập: 128, Số: 5, Trang: 891-893.
Đỗ Quang ThiênHoàng Thị Sinh Hương, La Dương Hải, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Xác định tính chất cơ lý của đất đá phục vụ thiết kế các công trình khu vực ven biển Quảng Nam, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, 2015, Tập: phần 3: ĐKT-Trắc địa, Số: 3, Trang: 51-59.
Trần Mạnh Đạt. Tình hình xây dựng và phát triển đội ngũ tri thức của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị trong thời gian qua, Đặc san Khoa học và Kỹ thuật - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Quảng Trị, 2015, Tập: 1, Số: 1, Trang: 20.
Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường. Nghiên cứu quá trình quá độ khi liên kết nối tiếp các động cơ một chiều cùng kiểu trong các tầu điện, tạp chí khoa học và công nghệ (trường đại học khoa học huế), 2015, Tập: 3, Số: 1, Trang: 1-6.
Đỗ Như Ý, Ngô Xuân Cường. Control electromechanical systems with elastic tie (in Russian), НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ, 2015, Tập: 7, Số: 9, Trang: 636-639.
<< Đầu --- 1 2 3 4 --- Cuối >>