Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 5371 Kết quả

Nguyễn Đức Vượng, Lê Thị Huyền Trang, Nguyễn Đình Luyện. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò tính chất huỳnh quang phức chất 1,10-phenantrolin samari(III)trichloacetat, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Số: 1(37), Trang: 41-44.
Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Đình Luyện. Phân tích và đánh giá hàm lượng đồng, chì, cadimi, kẽm trong thực phẩm truyền thống ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Số: 2(38), Trang: 50-54.
TRần Kiêm MinhLê Anh Phương. Một số mô hình đào tạo giáo viên trên thế giới và giải pháp đổi mới đào tạo giáo viên ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Trường ĐHSP Huế,ISBN: 978-604-80-2343-0., 2017, Trang: 380 - 389.
Lê Anh Phương, Trần Đình Khang, Nguyễn Vĩnh Trung. New Approach to Mining Fuzzy Association Rule with Linguistic Threshold Based on Hedge Algebras, International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), 2015, Trang: 13-23., 2017, Tập: IWOST2, Trang: 13-23.
Doan Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ái Nhung, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Đức CườngNguyễn Chí BảoĐinh Quý Hương, Nguyen Khoa Hien, Dương Tuấn Quang. A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions, Chemistry Letters (SCI), IF2017 = 1.8, 2017, Tập: 46, Số: 1, Trang: 135-138.
Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp. Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-Analogues [(AuCl)2-NHEMe] (E = C - Pb) based on DFT Calculations, Zeitschrift für Physikalische Chemie (SCI), 2017. DOI: 10.1515/zpch-2016-0786, 2017, .
Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang. A quantum chemical computational insight into the donor-acceptor bond interaction of Silver complexes with N-heterocyclic carbene-analogues, Vietnam Journal of Chemistry, 2017, .
Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Lê Thị HòaDương Tuấn Quang, Nguyễn Tiến Trung, Võ Thành Công, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp. Can Tetrylone Act in a Similar Fashion to Tetrylene in Ni(CO)2 Complexes? A Theoretical Study based on a Comparison using DFT Calculations, Z. Anorg. Allg. Chem.(SCI) DOI: 10.1002/zaac.201700093, 2017, .
Le Huu Trinh, Đinh Quang KhiếuTrần Thái HòaHoàng Thái LongDương Tuấn QuangNguyễn Đức Cường. A novel approach for synthesis of hierarchical mesoporous Nd2O3 nanomaterials, Journal of Rare Earths (SCIE, IF2017 = 2.4), 2017, Tập: 35, Số: 7, Trang: 677-682.
Dương Tuấn Quang. A fluorescent chemodosimeter based on rhodamine derivative for detection of Hg (II) ions studied by using the density functional theory, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 2, Trang: 139-147.
Dương Tuấn Quang. A fluorescent chemodosimeter based on rhodamine derivative for detection of Hg(II) ions studied by using the density functional theory, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 2, Trang: 139-147.
Hà Viết Hải. Đổi mới giảng dạy môn Tin học lớp 6 với phương pháp Bàn tay nặn bột, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2017, Số: 135, .
Hà Viết Hải, Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền. Sử dụng nhiều tiến trình trên các nút tính toán để gia tăng hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng các máy tính đa lõi, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 121, Số: 7-A, Trang: 31-41.
Trần Văn Long, Eric Renault, Hà Viết Hải. Optimization of checkpoints and execution model for an implementation of OpenMP on distributed memory architectures, Proceeding of the 17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, 2017, .
Van Long Tran, Eric Renault, Hà Viết Hải. Optimization of checkpoints and execution model for an implementation of OpenMP on distributed memory architectures., In procceding of the 17th IEEE/ACM International Symposium On Cluster, Cloud And Grid. Madrid, Spain, 5/2017. DOI 10.1109/CCGRID.2017.119, 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>