Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 5158 Kết quả

Nguyễn Thị Quỳnh TrangHoàng Thị Kim Hồng. HIGH-FREQUENCY SHOOT MULTIPLICATION OF HUE’S WHITE LOTUS (Nelumbo nucifera Gaertn) CULTURED IN VITRO FROM FRESH SEED, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Số: 35, .
Trần Quang Hóa. Bound for the number of one-dimensional fibers of a projective morphism, Journal of Algebra (SCI, Q1), 2018, Số: 494, Trang: 220-236.
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình HợiLê Thị Thu Phương, Nguyen Van Chuong. First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS2 monolayer under applied out-plane strain, Surface Science (SCI, IF 2016 = 2.062), 2018, Tập: 668, Trang: 23 - 28.
Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Do Muoi, Carlos Duque Echeverri, El Mustapha feddi, Nguyen Van Hieu, Lê Thị Thu PhươngBùi Đình Hợi. Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer MoS$_2$, Journal of Applied Physics, 2018, Tập: accepted, .
Bùi Đình Hợi, et al. First principles study of the structural and electronic properties of monolayer phosphorene under applied in-plane strain, Journal of Electronic Materials (SCI, IF 2016 = 1.579), 2018, Tập: 47, Số: 1, Trang: 730.
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình HợiLê Thị Thu Phương, Nguyen Van Chuong. First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS2 monolayer under applied out-plane strain, Surface Science (SCI, IF 2016 = 2.062), 2018, Tập: 668, Trang: 23 - 28.
Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Do Muoi, Carlos Duque Echeverri, El Mustapha feddi, Nguyen Van Hieu, Lê Thị Thu PhươngBùi Đình Hợi. Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer MoS$_2$, Journal of Applied Physics, 2018, Tập: accepted, .
Phạm Thị Thúy Hằng. QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC - BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐẠI HỌC QUỐC GIA CAMPINAS, BRAZIL (UNICAMP), Kỷ yếu Hội thảo khoa học dành cho NCS và học viên cao học, Trường ĐHSP TPHCM, năm 2017, 2018, .
Nguyễn Hoàng Sơn, Dao Dinh Cham, Trần Thị Tuyết Mai, Le Van Tin, Lê Văn TinPhan Anh HằngLê Phúc Chi LăngNguyễn Trọng Quân. GIS application in assessment on environmental management and natural resources of communes in Thua Thien - Hue province, Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2017 (iceo 2017). ISBN: 978-604-913-650-4, 2017, .
Nguyễn Đức Vượng, Lê Thị Huyền Trang, Nguyễn Đình Luyện. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò tính chất huỳnh quang phức chất 1,10-phenantrolin samari(III)trichloacetat, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Số: 1(37), Trang: 41-44.
Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Đình Luyện. Phân tích và đánh giá hàm lượng đồng, chì, cadimi, kẽm trong thực phẩm truyền thống ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Số: 2(38), Trang: 50-54.
Hà Thùy Trang, Lê Thị Kiều, Võ Thị Lan, Nguyễn Đình Luyện. Phân tích, đánh giá hàm lượng một số chất độc hại trong thực phẩm truyền thống ở tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 4e23, Trang: 46-51.
Nguyễn Văn ThuậnTrần Quốc Dung, Nguyễn Thị Ý Thơ, Trần Thị Thanh Bình. Đặc điểm phân bố của loài giun đất Amynthas rodericensis (Grube, 1879) (Clitellata: Megascolecidae) ở thành phố Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7, Hà Nội, 20/10/2017, 2017, Trang: 1944-1948.
TRần Kiêm MinhLê Anh Phương. Một số mô hình đào tạo giáo viên trên thế giới và giải pháp đổi mới đào tạo giáo viên ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Trường ĐHSP Huế,ISBN: 978-604-80-2343-0., 2017, Trang: 380 - 389.
Hoàng Anh Tuấn. MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG ASEAN, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", ISBN: 978-604-80-2343-0, 2017, Trang: 492-499.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>