Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 5188 Kết quả

Thái Quang Trung. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Sự thất bại của Mỹ được dự báo từ trước, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học., 2018, .
Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành. Competency Based Learning with B-learning Model, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 2, February-2018, ISSN 2229-5518, 2018, Tập: 9, Số: 2, Trang: 758 - 763.
Hoàng Chí Hiếu. Về trận tiến công Thị xã Quảng Trị trong Tế Mậu Thân 1968, Hội thảo Quốc gia kỉ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968-2018. Trường Đại học KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Nguyễn Huệ, 2018, .
Ngô Đắc ChứngNguyễn Văn HoàngNgô Văn Bình, Nguyễn Quảng Trường. HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐÊM CỦA LOÀI RỒNG ĐẤT (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) Ở VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 1A, Trang: 103–112.
Nguyễn Thị Quỳnh TrangHoàng Thị Kim Hồng. HIGH-FREQUENCY SHOOT MULTIPLICATION OF HUE’S WHITE LOTUS (Nelumbo nucifera Gaertn) CULTURED IN VITRO FROM FRESH SEED, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Số: 35, .
Ngô Đắc ChứngNguyễn Văn HoàngNgô Văn Bình, Nguyễn Quảng Trường. HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐÊM CỦA LOÀI RỒNG ĐẤT (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) Ở VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 1A, Trang: 103–112.
Trần Quang Hóa. Bound for the number of one-dimensional fibers of a projective morphism, Journal of Algebra (SCI, Q1), 2018, Số: 494, Trang: 220-236.
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình HợiLê Thị Thu Phương, Nguyen Van Chuong. First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS2 monolayer under applied out-plane strain, Surface Science (SCI, IF 2016 = 2.062), 2018, Tập: 668, Trang: 23 - 28.
Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Do Muoi, Carlos Duque Echeverri, El Mustapha feddi, Nguyen Van Hieu, Lê Thị Thu PhươngBùi Đình Hợi. Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer MoS$_2$, Journal of Applied Physics (SCI, IF 2016 = 2.068), 2018, Tập: 123, Trang: 034301.
Chuong V. Nguyen, Vu Tuan, Nikolai Poklonski, Huynh Vinh Phuc, Lê Thị Thu PhươngBùi Đình Hợi, Victor Ilyasov, Nguyen Ngoc Hieu. First principles study of optical properties of molybdenum disulfide: from bulk to monolayer, Superlattices and Microstructures (SCI, IF 2016 = 2.123), 2018, Tập: 115, Trang: 10 - 18.
Bùi Đình HợiLê Thị Thu PhươngTrần Công Phong. MAGNETO-OPTICAL ABSORPTION AND CYCLOTRON-PHONON RESONANCE IN GRAPHENE MONOLAYER, Journal of Applied Physics (SCI, IF 2016 = 2.068), 2018, Tập: 123, Số: 9, Trang: 094303.
Bùi Đình Hợi, et al. First principles study of the structural and electronic properties of monolayer phosphorene under applied in-plane strain, Journal of Electronic Materials (SCI, IF 2016 = 1.579), 2018, Tập: 47, Số: 1, Trang: 730.
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình HợiLê Thị Thu Phương, Nguyen Van Chuong. First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS2 monolayer under applied out-plane strain, Surface Science (SCI, IF 2016 = 2.062), 2018, Tập: 668, Trang: 23 - 28.
Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Do Muoi, Carlos Duque Echeverri, El Mustapha feddi, Nguyen Van Hieu, Lê Thị Thu PhươngBùi Đình Hợi. Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer MoS$_2$, Journal of Applied Physics (SCI, IF 2016 = 2.068), 2018, Tập: 123, Trang: 034301.
Chuong V. Nguyen, Vu Tuan, Nikolai Poklonski, Huynh Vinh Phuc, Lê Thị Thu PhươngBùi Đình Hợi, Victor Ilyasov, Nguyen Ngoc Hieu. First principles study of optical properties of molybdenum disulfide: from bulk to monolayer, Superlattices and Microstructures (SCI, IF 2016 = 2.123), 2018, Tập: 115, Trang: 10 - 18.
Bùi Đình HợiLê Thị Thu PhươngTrần Công Phong. MAGNETO-OPTICAL ABSORPTION AND CYCLOTRON-PHONON RESONANCE IN GRAPHENE MONOLAYER, Journal of Applied Physics (SCI, IF 2016 = 2.068), 2018, Tập: 123, Số: 9, Trang: 094303.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>