Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 4428 Kết quả

Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp. Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-Analogues [(AuCl)2-NHEMe] (E = C - Pb) based on DFT Calculations, Zeitschrift für Physikalische Chemie (SCI), 2017. DOI: 10.1515/zpch-2016-0786, 2017, .
Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang. A quantum chemical computational insight into the donor-acceptor bond interaction of Silver complexes with N-heterocyclic carbene-analogues, Vietnam Journal of Chemistry (accepted), 2017, .
Hà Viết Hải. Đổi mới giảng dạy môn Tin học lớp 6 với phương pháp Bàn tay nặn bột, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2017, Số: 135, .
Hà Viết Hải, Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền. Sử dụng nhiều tiến trình trên các nút tính toán để gia tăng hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng các máy tính đa lõi, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 121, Số: 7-A, Trang: 31-41.
Võ văn Tân. Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp lantan và thử hoạt tính quang xúc tác., Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ 2016, 2017, Tập: CYS 2016, Trang: 282-290.
Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Từ lý luận đến thực tiễn, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường Trung học, 2017, Số: 1/2017, Trang: 710-714.
Nguyễn Văn Cư, Vũ Đình Bảy. Dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học",, 2017, Trang: 73-77.
Vũ Đình Bảy. Đổi mới cách thức ôn tập môn Giáo dục công dân để chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học", 2017, Trang: 38-44.
Lê Hồ Sơn. Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ Công dân với các vấn đề chính trị- xã hội” Giáo dục công dân 11, Hội thảo khoa học quốc gia " Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường Trung học, 2017, Trang: 586.
Nguyễn Văn Thắng. Vận dụng những điểm mới về kinh tế trong văn kiện Đại hội XII của Đảng vào dạy học môn Giáo dục Công dân lớp 11, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường trung học", 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 608-614.
Nguyễn Văn Thắng, Hà Ngọc Phi, Vũ Khánh Trường. Sử dụng hình thức lấy ý kiến phản hồi từ học sinh đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên GDCD ở trường THPT, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường trung học", 2017, Tập: 1, Số: 1, .
Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Từ lý luận đến thực tiễn, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường Trung học, 2017, Số: 1/2017, Trang: 710-714.
Lê Văn Thuật. Tích hợp giáo dục Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học phần "Công dân với đạo đức" (Giáo dục công dân 10), Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học". Nhà xuất bản Đại học huế. 01, 2017, Trang: 633 - 640.
A. M. Mukhamedzhanov, Shubhchintak, C. A. Bertulani, Trần Viết Nhân Hào. Internal and external radiative widths in the combined R-matrix and potential-model formalism, Phys. Rev. C 95, 024616, 2017, Tập: 95, .
Phạm Thị Thúy HằngNguyễn Thanh Hùng. Sử dụng kỷ thuật dạy học tích cực trong tổ chức dạy bài lên lớp môn giáo dục công dân, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học, NXB Đại học Huế, 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>