Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 4650 Kết quả

Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp. Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-Analogues [(AuCl)2-NHEMe] (E = C - Pb) based on DFT Calculations, Zeitschrift für Physikalische Chemie (SCI), 2017. DOI: 10.1515/zpch-2016-0786, 2017, .
Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang. A quantum chemical computational insight into the donor-acceptor bond interaction of Silver complexes with N-heterocyclic carbene-analogues, Vietnam Journal of Chemistry (accepted), 2017, .
Hà Viết Hải. Đổi mới giảng dạy môn Tin học lớp 6 với phương pháp Bàn tay nặn bột, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2017, Số: 135, .
Hà Viết Hải, Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền. Sử dụng nhiều tiến trình trên các nút tính toán để gia tăng hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng các máy tính đa lõi, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 121, Số: 7-A, Trang: 31-41.
Nguyễn Thế DũngVăn Thị Thanh Nhung. "B-learning và năng lực ICT của sinh viên Sư phạm", Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", ĐHSP Huế. ISBN 978-604-80-2343-0. Mã số: KL 10 ĐM 17., 2017, Trang: 87-96.
Nguyễn Tương Tri, David Camacho, Jai E. Jung. Identifying and ranking cultural heritage resources on geotagged social media for smart cultural tourism services, Personal and Ubiquitous Computing, 2017, Tập: 21, Số: 2, Trang: 267--279.
Nguyễn Tương Tri, Dosam Hwang, Jason J. Jung. Handling imbalanced classification problem: A case study on social media datasets, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017, Tập: 32, Số: 2, Trang: 1437--1448.
Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Nguyễn Tương Tri, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. A Consensus-Based Method to Enhance a Recommendation System for Research Collaboration, In procceding:9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems; 04/2017, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 170-180.
Võ văn Tân. Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp lantan và thử hoạt tính quang xúc tác., Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ 2016, 2017, Tập: CYS 2016, Trang: 282-290.
Võ văn Tân, Hoàng Thị Thương . NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU LaFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL – GEL, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Tập: 37, Số: 1, Trang: 55-59.
Lê Quốc Thắng, , Trinh Thi Thuy, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh , Dang Viet Hau, Dinh Thi Phong, Sabrina Adorisio , Tran Van Sung, Domenico V. Delfino. 20-Hydroxyecdysone from Dacrycarpus imbricatus bark inhibits the proliferation of acute myeloid leukemia cells., Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2017, Tập: 10, Số: 2, Trang: 157-159.
Hoàng Hữu Phước. Thuyết cải biên (Transform) và Thuyết xuyên văn bản (Transtextuality) trong nghiên cứu hiện tượng chuyển thể văn học - điện ảnh, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc "Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới Giáo dục", 2017, Tập: 239-246, .
Trương Thị YếnNguyễn Xuân Hồng. Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân vùng tái định cư dự án thủy điện ở Tây Nguyên: Từ chính sách tới thực tiễn, KỶ YẾU HỘI THẢO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, 2017, Trang: 99 - 106.
Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Từ lý luận đến thực tiễn, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường Trung học, 2017, Số: 1/2017, Trang: 710-714.
Hoàng Chí Hiếu. Đổi mới từng phần (1979-1986): Cơ sở thực tiễn hình thành đường lối đổi mới ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn". Nhà xuất bản Đại học Huế, 2017, Trang: 34-40.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>