Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 4371 Kết quả

Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Phạm Văn Tất. Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-Analogues [(AuCl)2-NHEMe] (E = C - Pb) based on DFT Calculations, Zeitschrift für Physikalische Chemie (SCI)(Accepted), 2017, .
Hà Viết Hải. Đổi mới giảng dạy môn Tin học lớp 6 với phương pháp Bàn tay nặn bột, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2017, Số: 135, .
Hà Viết Hải, Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền. Sử dụng nhiều tiến trình trên các nút tính toán để gia tăng hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng các máy tính đa lõi, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 121, Số: 7-A, Trang: 31-41.
Nguyễn Văn Cư, Vũ Đình Bảy. Dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học",, 2017, Trang: 73-77.
Vũ Đình Bảy. Đổi mới cách thức ôn tập môn Giáo dục công dân để chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học", 2017, Trang: 38-44.
Lê Hồ Sơn. Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ Công dân với các vấn đề chính trị- xã hội” Giáo dục công dân 11, Hội thảo khoa học quốc gia " Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường Trung học, 2017, Trang: 586.
Lê Văn Thuật. Tích hợp giáo dục Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học phần "Công dân với đạo đức" (Giáo dục công dân 10), Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học". Nhà xuất bản Đại học huế. 01, 2017, Trang: 633 - 640.
Nguyễn Thị Kim ThoaNguyễn Thám. ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng GVTH đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NXB ĐH Huế, 2016, Trang: 276-287.
Nguyễn Văn Thuận, , Trần Thị Thanh Bình, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Thị Hồng Hà, Mạch Thị Thành, Nguyễn Thị Thanh. Kết quả nghiên cứu và kiểm định các bộ mẫu giun đất ở Việt Nam, Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016, Trang: 340-353.
Nguyễn Văn Thuận, Men Mardi. Thành phần loài giun đất ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 2 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam,tháng 5/2016, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, Trang: 769-775.
Đoàn Thành Nhân, Nguyễn Khoa Hiền, Hoàng Văn ĐứcNguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Tiến Trung, Dương Tuấn Quang. ″A hemicyanine complex for the detection of thiol biomolecules by fluorescence″, Dyes Pigments 131, 2016, Trang: 301-306 (ISI).
Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Trần Thái Hòa, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang, Đặng Tấn Hiệp. ″Structures and Bonding Situation of Iron Complexes of Group-13 Half-Sandwich ECp* (E = B to Tl) Based on DFT Calculations″, Z. Anorg. Allg. Chem. 642, (8), 2016, Trang: 609–617 (ISI).
Le Thi Thanh Tuyen, Đinh Quang KhiếuHoàng Thái LongDương Tuấn QuangTrần Thái HòaNguyễn Đức Cường. Monodisperse uniform CeO2 nanoparticles: Controlled synthesis and photocatalytic property, Journal of Nanomaterials (SCIE, IF2015 = 1.758), 2016, Tập: Volume 2016,, Số: Article ID 8682747, Trang: 7 pages.
Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Đặng Tấn Hiệp. ″Structural variations and chemical bonding in platinum complexes of Group 14 heavier tetrylene homologues (germylene to plumbylene)″, IJC-A, Vol.55A(3), 2016, Trang: 269-276 (ISI).
Huỳnh Thị Phương Loan, Lê Thị Hòa,, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Nguyễn Thị Ái Nhung. A comparison for donor-acceptor interactions between E(PH3)2 and NHEMe ligands (E = C to Pb) of W(CO)5 complexes using energy decomposition analysis natural orbitals for chemical valance theory, Vietnam Journal of Chemistry, 2016, Tập: vol.54 (4), Trang: vol.54 (4): 501-508..
Trần Thị Tú AnhNguyễn Phước Cát Tường. Phát triển kỹ năng cảm xúc – xã hội cho học sinh tiểu học: Cơ hội và thách thức, Kỷ yểu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Huế 05/2016, 2016, .
Hà Viết Hải. Quy trình soạn thảo giáo án môn Lập trình theo phương pháp dạy học tiến hóa, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2016, Số: 125, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>