Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 5463 Kết quả

Nguyễn Hoàng SơnNguyễn Trọng Quân, Trần Văn Phẩm. Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến động rừng ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1314 - 1323.
Lê Văn TinNguyễn Hoàng SơnNguyễn Trọng Quân, Phan Quang Đăng. Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của các đối tượng sử dụng đất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1071 - 1079.
Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn ĐứcDương Tuấn Quang, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp, Nguyễn Thị Ái Nhung. Theoretically predicted Divalent Silicon(0) compounds: Structures and Chemical Bonding of Silylone in Molybdenum Pentacarbonyl Complexes [Mo(CO)5-Si(XCp∗)2] (X = B – Tl), Computational and Theoretical Chemistry Journal, 1131, 13-24 https://doi.org/10.1016/j.comptc.2018.03.021. (SCI), 2018, .
Phạm Thị Quyên, Trần Thị Tú AnhĐinh Thị Hồng VânNguyễn Thị Ngọc Bé. Nâng cao nhận thức và thái độ của học sinh trung học phổ thông đối với cộng đồng LGBT thông qua hoạt động trải nghiệm, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Nhà xuất bản Đại học Huế, 2018, Trang: 678-687.
Hà Viết Hải, Đỗ Xuân Huyền. Mở rộng mô hình hoạt động của CAPE bằng cách sử dụng máy ảo, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 127, Số: 2A, .
Thái Quang Trung. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Sự thất bại của Mỹ được dự báo từ trước, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học., 2018, .
Thái Huy Hoàng, Lê Văn TinNguyễn Hoàng Sơn. Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hổi đất để triển khai một số dự án tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1184 - 1192.
Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Hoàng SơnLê Văn Tin. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 566 - 575.
Lê Văn TinNguyễn Hoàng SơnNguyễn Trọng Quân, Phan Quang Đăng. Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của các đối tượng sử dụng đất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1071 - 1079.
Vũ Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Sơn. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp ứng phó, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 165 - 174.
Thái Huy Hoàng, Lê Văn TinNguyễn Hoàng Sơn. Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hổi đất để triển khai một số dự án tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1184 - 1192.
Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Hoàng SơnLê Văn Tin. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 566 - 575.
Đặng Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Sơn. Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 950 - 957.
Nguyễn Hoàng SơnNguyễn Trọng Quân, Trần Văn Phẩm. Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến động rừng ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1314 - 1323.
Lê Văn TinNguyễn Hoàng SơnNguyễn Trọng Quân, Phan Quang Đăng. Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của các đối tượng sử dụng đất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 1071 - 1079.
Đặng Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Sơn. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái bền vững huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1, ISBN 978-604-913-693-1, 2018, Trang: 316 - 324.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>