Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 4801 Kết quả

Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan, Dương Tuấn Quang, Trần Đức Sỹ, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp. Bonding Situation of Bis-gold Chloride Complexes with N-heterocyclic Carbene-Analogues [(AuCl)2-NHEMe] (E = C - Pb) based on DFT Calculations, Zeitschrift für Physikalische Chemie (SCI), 2017. DOI: 10.1515/zpch-2016-0786, 2017, .
Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang. A quantum chemical computational insight into the donor-acceptor bond interaction of Silver complexes with N-heterocyclic carbene-analogues, Vietnam Journal of Chemistry, 2017, .
Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Đức Sỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Lê Thị HòaDương Tuấn Quang, Nguyễn Tiến Trung, Võ Thành Công, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp. Can Tetrylone act like Tetrylene in Ni(CO)2 complexes? A theoretical study based on a comparison using DFT calculations, Z. Anorg. Allg. Chem. 2017 (SCI), 2017, .
Hà Viết Hải. Đổi mới giảng dạy môn Tin học lớp 6 với phương pháp Bàn tay nặn bột, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2017, Số: 135, .
Hà Viết Hải, Nguyễn Cảnh Hoài Đức, Đỗ Xuân Huyền. Sử dụng nhiều tiến trình trên các nút tính toán để gia tăng hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng các máy tính đa lõi, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 121, Số: 7-A, Trang: 31-41.
Trần Văn Long, Eric Renault, Hà Viết Hải. Optimization of checkpoints and execution model for an implementation of OpenMP on distributed memory architectures, Proceeding of the 17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, 2017, .
Lê Phúc Chi Lăng. Khả năng điều tiết nước mưa của hệ thống hồ ao vùng Thành Nội, thành phố Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 7A, Trang: 213-218.
Nguyễn Thế DũngVăn Thị Thanh Nhung. "B-learning và năng lực ICT của sinh viên Sư phạm", Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", ĐHSP Huế. ISBN 978-604-80-2343-0. Mã số: KL 10 ĐM 17., 2017, Trang: 87-96.
Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành. Đề xuất khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên ngành sư phạm Tin học, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2017, Tập: 404, Số: 2, Trang: 54-57, 64.
Nguyễn Tương Tri, David Camacho, Jai E. Jung. Identifying and ranking cultural heritage resources on geotagged social media for smart cultural tourism services, Personal and Ubiquitous Computing, 2017, Tập: 21, Số: 2, Trang: 267--279.
Nguyễn Tương Tri, Dosam Hwang, Jason J. Jung. Handling imbalanced classification problem: A case study on social media datasets, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017, Tập: 32, Số: 2, Trang: 1437--1448.
Dinh Tuyen Hoang, Van Cuong Tran, Nguyễn Tương Tri, Ngoc Thanh Nguyen, Dosam Hwang. A Consensus-Based Method to Enhance a Recommendation System for Research Collaboration, In procceding:9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems; 04/2017, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 170-180.
Trần Dương, Phạm Thị Thu Thảo. Tổng hợp chất màu cách nhiệt LaFeO3 pha tạp Al3+ bằng phương pháp tiền chất tinh bột, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Tập: 37, Số: 1, Trang: 24-28.
Trần Dương, Nguyễn Thành Sơn. Nghiên cứu tổng hợp chất màu vàng CaCrxMo1-xO4 sử dụng cho gốm sứ, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Tập: 37, Số: 1, Trang: 29-32.
Trần Dương, Cao Thị Ái Nhi. Nghiên cứu một số bài men cho xương gốm của làng gốm Phước Tích, Tạp chí Hoá học và ứng dụng (Hội Hoá học Việt Nam), 2017, Tập: 38, Số: 2, Trang: 63-67,79.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>