Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 749 Kết quả

PHAN THỊ KIM LIÊN. Comment concevoir et mettre en ligne un cours hybride d'insertion professionnelle?, Communication de la formation régionale au tutorat, tại HNKH cấp Khoa, 2017, .
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening: A pilot study at Hue University of Foreign Languages, Proceedings of Seminar on English Language Teaching “From Theory to Implementation: Bringing new ideas into your classroom” by THT (Teachers Helping Teachers) SIG Association in Japan, 2017, .
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening, Proceedings of Seminar on “English Language Teachers’ Competencies: From theory to classroom practice” co-organized by Hue University of Foreign Languages and Cengage Learning, 2017, .
PHAN GIA NHẬT. Nghiên cứu nhận thức của sinh viên chuyên ngữ tiếng Nhật về ảnh hưởng của giới tính người nói lên văn nói xã giao thân mật tiếng Nhật, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ hai - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ISBN: 978-604-912-755-7), 2017, Trang: 330.
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Chapter 7. English-for-Teaching training: Initial impact on in-service EFL teachers’ classroom discourse., In Donald Freeman and Laura Le Dréan (Eds.) Developing Classroom English Competence: Learning from the Vietnam Experience (Monograph) (pp.72-83). Phnom Penh: IDP Education Publications, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Book chapter.Confucian values as challenges for communication in intercultural workplace contexts: Evidence from the motivational concerns in Vietnamese politeness behaviour, In A. Curtis & R. Sussex (Eds.). Intercultural communication in Asia: Education, Language and Values. Springer. Language Education and Linguistics series (Kirkpatrick & bob Adamson (series Eds.), 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Boosting language teachers’ confidence through professional development, Plenary speech at the National Geographic Learning international Conference on Inspiring Learning in the 21st Century. Phu Quoc Island, Vietnam, April 15th-16th, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. English language teachers' competences: From Policy to Practice, Plenary speech at National Conference on English language teachers' competences: From Policy to classroom practice, Hue University of Foreign Languages, Hue city, May 3rd, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG, Nguyễn Nữ Hạnh Hiên. CEFR B1 as expected learning outcomes for non-English major students: From perception to action, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Tập: ISBN 9786049127557, Trang: 320-329.
NGUYỄN HỒ HOÀNG THỦY. Interpersonal/ social status and Vietnamese complaint performance, National Conference Proceedings on Interdisciplinary Research on Language and Language Teaching (ISBN), University of Foreign Languages, Hue University, 2017, .
NGUYỄN HỒ HOÀNG THỦY. The association between gender and Vietnamese complaint strategies, Journal of Applied Linguistics and Language Research (ISSN: 2376-760X), 2017, Tập: 4, Số: 3, Trang: 269-282.
LÊ TIẾN DŨNG. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ВНЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ (Sử dụng Internet trong giảng dạy trực tuyến Tiếng Nga như một ngoại ngữ không trong môi trường tiếng), РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ / Специальный выпуск / ВЬЕТНАМСКАЯ РУСИСТИКА (Tiếng Nga ở nước ngoài - Đặc san - VN- Nga ngữ học), 2017, Số: 23, Trang: 6-9.
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening: A pilot study at Hue University of Foreign Languages, Proceedings of Seminar on English Language Teaching “From Theory to Implementation: Bringing new ideas into your classroom” by THT (Teachers Helping Teachers) SIG Association in Japan, 2017, .
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening, Proceedings of Seminar on “English Language Teachers’ Competencies: From theory to classroom practice” co-organized by Hue University of Foreign Languages and Cengage Learning, 2017, .
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening: A pilot study at Hue University of Foreign Languages, Proceedings of Seminar on English Language Teaching “From Theory to Implementation: Bringing new ideas into your classroom” by THT (Teachers Helping Teachers) SIG Association in Japan, 2017, .
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening, Proceedings of Seminar on “English Language Teachers’ Competencies: From theory to classroom practice” co-organized by Hue University of Foreign Languages and Cengage Learning, 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>