Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 782 Kết quả

PHAN QUỲNH NHƯ. Leadership in Developing Professional Learning Communities in the Vietnamese Context., Proceedings of the 5th International Conference on Language, Society, and Culture in Asian Contexts, LSCAC 2018 (ISBN), University of Education, Hue University., 2018, .
TRƯƠNG TIẾN DŨNG. Formation de la représentativité culturelle des souvenirs touristiques artisanaux : Le cas de Hué, Viêt Nam, Material Culture Review - Revue de la culture matérielle, ISSN: 1927-9264, 2018, Tập: 2, Số: 84, Trang: 1-12.
NGUYỄN HỒ HOÀNG THỦY, Trần Thị Thanh Nga. An Investigation into EFL Teachers' Perceptions of in-class English Speaking Assessment, VNU Journal of Foreign Studies (ISSN 2525-2445), 2018, Tập: 34, Số: 2, Trang: 125-139.
Trần Thị Thanh Nga, NGUYỄN HỒ HOÀNG THỦY. An Investigation into the Difficulties in Implementing In-class English Speaking Assessment and the Required Resources for its Effective Practice, National Conference Proceedings on Interdisciplinary Research on Language and Language Teaching (ISBN), University of Foreign Languages, Hue University, 2018, .
VÕ TRUNG ĐỊNH. Một số phương pháp dịch thuật từ ngữ văn hóa Việt Nam sang tiếng Hán, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, ISSN 2525-2232, 2018, Số: 11, Trang: 68-73.
PHAN THỊ KIM LIÊN. Comment concevoir et mettre en ligne un cours hybride d'insertion professionnelle?, Communication de la formation régionale au tutorat, tại HNKH cấp Khoa, 2017, .
LÊ THỊ THANH CHINGUYỄN LÊ NGÂN CHINHTRẦN PHẠM MINH ĐỨCTRẦN THỊ LỆ NINH. Gánh nặng từ vựng trong Giáo trình Tiếng Anh Cơ Bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Huế, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế, 2017, Tập: ISSN 1859-1612, Số: Số 04(44)/2017, .
LÊ THỊ THANH CHINGUYỄN LÊ NGÂN CHINHTRẦN PHẠM MINH ĐỨCTRẦN THỊ LỆ NINH. Gánh nặng từ vựng trong Giáo trình Tiếng Anh Cơ Bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Huế, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế, 2017, Tập: ISSN 1859-1612, Số: Số 04(44)/2017, .
LIÊU THỊ THANH NHÀN. ẨN DỤ Ý NIỆM TRONG TỤC NGỮ CÓ YẾU TỐ “脚 (CHÂN)” CỦA TIẾNG HÁN, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huê, 2017, Tập: Volume 9, Số: 2, Trang: 9-18.
LIÊU THỊ THANH NHÀN. Một số yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người và các yếu tố "lòng", "tâm", "dạ" trong tục ngữ của người Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Tập: NC/80-2017, Trang: 51-62.
LIÊU THỊ THANH NHÀNLIÊU VĨNH DŨNG. 汉越人体部位词俗语的概念转喻指代人的情感与意志对比, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Tập: 978-604-947-782-9, Trang: 91.
HOÀNG THỊ LÊ NGỌCMAI THỊ ĐĂNG THƯ. The effective strategies to teach American accent to the first year students of International studies Department of Hue University of Foreign Languages, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>