Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 786 Kết quả

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Chapter 7. English-for-Teaching training: Initial impact on in-service EFL teachers’ classroom discourse., In Donald Freeman and Laura Le Dréan (Eds.) Developing Classroom English Competence: Learning from the Vietnam Experience (Monograph) (pp.72-83). Phnom Penh: IDP Education Publications, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Book chapter.Confucian values as challenges for communication in intercultural workplace contexts: Evidence from the motivational concerns in Vietnamese politeness behaviour, In A. Curtis & R. Sussex (Eds.). Intercultural communication in Asia: Education, Language and Values. Springer. Language Education and Linguistics series (Kirkpatrick & bob Adamson (series Eds.), 2017, .
NGUYỄN VĂN HUY. Language education policy enactment and individual agency, LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING (0272-2690), 2016, Tập: 1, Số: 40, .
NGUYỄN VĂN HUY. Language policy enactment and teacher agency: intrapersonal and interpersonal tensions., Paper presented at Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning conference, Calgary University, Canada, September 2016., 2016, .
LÊ THỊ THANH CHI. "Tăng cường năng lực tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ Đại Học Huế với các hoạt động tiếng Anh cộng đồng tại trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế", Kỷ yếu hội thảo "Hội nghị đánh giá công tác đào tạo Ngoại Ngữ Không Chuyên cấp chứng chỉ - lần 2" ĐHNN - ĐH Huế, 2016, Trang: 21 - 29.
LÊ THỊ THANH HẢI. Implementing the CEFR-based learning outcomes at Hue University: A preliminary study on General English teachers' responses to adapting the teaching materials, International Conference Proceedings on Action Research in Language Education, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 92-99.
NGÔ THỊ KHAI NGUYÊN. Hiện tượng từ vựng tiếng Anh xuất hiện nhiều trên báo mạng tiếng Việt: nguyên nhân - hệ quả - giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 2016 (Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường), 2016, Tập: 2, Trang: 975-979.
TRƯƠNG TIẾN DŨNG. Biểu hiện của văn hóa Huế và Việt Nam qua một số sản phẩm lưu niệm ở Huế, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển ISSN 1859-0152, 2016, Tập: 129, Số: 3, Trang: 115-125.
LÊ THỊ PHƯƠNG THỦY, , Ngô Anh, Ngô Anh. Sự đa dạng về giá trị tài nguyên của khu hệ nấm lớn ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2016 trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế, 2016, Trang: 326 - 333.
HỒ VIẾT HOÀNG. Văn hóa ứng xử đối với rừng tâm linh của người Cơ tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế, 2016, Tập: 115, Số: 1, Trang: 79 - 89.
HỒ VIẾT HOÀNG. Phương pháp tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu khu vực học và Việt Nam học, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, 2016, Số: 4, Trang: 65 - 71.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>