Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 764 Kết quả

PHAN THỊ KIM LIÊN. Comment concevoir et mettre en ligne un cours hybride d'insertion professionnelle?, Communication de la formation régionale au tutorat, tại HNKH cấp Khoa, 2017, .
LIÊU THỊ THANH NHÀN. ẨN DỤ Ý NIỆM TRONG TỤC NGỮ CÓ YẾU TỐ “脚 (CHÂN)” CỦA TIẾNG HÁN, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huê, 2017, Tập: Volume 9, Số: 2, Trang: 9-18.
LIÊU THỊ THANH NHÀN. Một số yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người và các yếu tố "lòng", "tâm", "dạ" trong tục ngữ của người Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Tập: NC/80-2017, Trang: 51-62.
LIÊU THỊ THANH NHÀNLIÊU VĨNH DŨNG. 汉越人体部位词俗语的概念转喻指代人的情感与意志对比, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, Tập: 978-604-947-782-9, Trang: 91.
LIÊU THỊ THANH NHÀNTrương Thị Nhàn. 从认知语言学角度看汉语俗语中的人体部位词语—“手”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế (Đông Nam Á), Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc, 2017, Trang: 44.
HOÀNG THỊ LÊ NGỌCMAI THỊ ĐĂNG THƯ. The effective strategies to teach American accent to the first year students of International studies Department of Hue University of Foreign Languages, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening: A pilot study at Hue University of Foreign Languages, Proceedings of Seminar on English Language Teaching “From Theory to Implementation: Bringing new ideas into your classroom” by THT (Teachers Helping Teachers) SIG Association in Japan, 2017, .
HOÀNG THỊ KHÁNH TÂMĐOÀN NGỌC ÁI PHƯƠNGHỒ THỊ THÙY TRANG. Let’s Walk TALL (Talk-Assisted Language Learning) with Extensive Listening, Proceedings of Seminar on “English Language Teachers’ Competencies: From theory to classroom practice” co-organized by Hue University of Foreign Languages and Cengage Learning, 2017, .
TRƯƠNG TIẾN DŨNG. Formation de la représentativité culturelle des souvenirs touristiques artisanaux : Le cas de Hué, Viêt Nam, Material Culture Review - Revue de la culture matérielle, 2017, Tập: 2, Số: 84, Trang: 1-12.
PHAN GIA NHẬT. Nghiên cứu nhận thức của sinh viên chuyên ngữ tiếng Nhật về ảnh hưởng của giới tính người nói lên văn nói xã giao thân mật tiếng Nhật, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ hai - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ISBN: 978-604-912-755-7), 2017, Trang: 330.
HOÀNG THỊ LÊ NGỌCMAI THỊ ĐĂNG THƯ. The effective strategies to teach American accent to the first year students of International studies Department of Hue University of Foreign Languages, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Chapter 7. English-for-Teaching training: Initial impact on in-service EFL teachers’ classroom discourse., In Donald Freeman and Laura Le Dréan (Eds.) Developing Classroom English Competence: Learning from the Vietnam Experience (Monograph) (pp.72-83). Phnom Penh: IDP Education Publications, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Book chapter.Confucian values as challenges for communication in intercultural workplace contexts: Evidence from the motivational concerns in Vietnamese politeness behaviour, In A. Curtis & R. Sussex (Eds.). Intercultural communication in Asia: Education, Language and Values. Springer. Language Education and Linguistics series (Kirkpatrick & bob Adamson (series Eds.), 2017, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>