Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18565 Kết quả

Nguyễn Thế Dũng, . "Group Decision Support System for Assessment in E-learning", Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives,, Proceedings of the 7th International Conference on Educational Reform, 2017, Tập: ICER 2014, Trang: 516 - 520.
Vo Viet Minh Nhat, Nguyen Hoang Sưn, Nguyễn Hồng Quốc. Group Scheduling for MultiChannel in OBS Networks. , REV Journal on Electronics and Communications, 2017, Tập: Vol: 3, Số: No: 3–4, Trang: pp: 134-137..
Nguyễn Thanh Bình. Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực., Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, NXB Thông tin và Truyền thông, 2017, Trang: 36 – 40.
Lê Công Triêm, Đỗ Văn Năng. Cấu trúc của sách giáo khoa môn Vật lý ở THPT hiện hành và xu hướng đổi mới, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tháng 4/2014, 2017, .
Nguyễn Phước Cát TườngĐinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Hoá. The relationship between self – awareness and social support among adolescents, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2017, Số: 04 (32), Trang: 13-21.
Dương Tràng An, Chang‒Heon Lee, Hyoung‒Su Han. Stabilization of the relaxor phase by adding CuO in lead‒free (Bi1/2Na1/2)TiO3‒SrTiO3‒BiFeO3 ceramics, Ceramics International, 2017, Tập: Vol. 43, .
Phạm Việt Tuấn. Secure Transmit Design for SWIPT System with Passive Eavesdropper, International Forum on Strategic Technology (IFOST) 2017, 2017, .
Bùi Minh Đức, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Ngọc Tú. Khung năng lực giáo viên của singgapore – Một góc nhìn tham chiếu cho phát triển ngành nghề giáo viên ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế chuyên ngành: phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017, .
Nguyễn Thanh HùngPhạm Thị Thúy Hằng. “Tấn công” chất lượng chất lượng đào tạo giáo viên: Kinh nghiệm từ cộng hòa liên bang Đức và định hướng đổi mới trong công tác đào tạo giáo viên hiện nay, Kỷ yếu hội thảo quốc tế chuyên ngành: phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017, Trang: 184-192.
Phạm Việt Tuấn. Optimal Multiuser MISO Beamforming for Power-Splitting SWIPT Cognitive Radio Networks, IEEE Access Journal (SCIE, ISSN: 2169-3536, Impact Factor: 3.244), 2017, .
trần thị ngọc ánh, lê công triêm. Tăng cường hứng thú học tập của học sinh thông qua sử dụng bài tập thí nghiệm theo hướng đa dạng hoá các loại hình thí nghiệm trong dạy học vật lí, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế, 2017, Số: Số 02, .
PHÙNG ĐÌNH MẪNĐinh Thị Hồng Vân. Tính nề nếp gia phong của thanh niên Huế hiện nay, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), 2017, Số: 129, Trang: 62-65.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --- Cuối >>