Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16565 Kết quả

Hoàng Văn Nam, Furtado A., McQualter R.B., Henry R.J.. The sugarcane chloroplast genome: a next generation sequencing perspective, International Plant and Animal Genome XXIV Conference, San Diego - United States, 2016, Số: 01 - 2016, .
Hoàng Văn Nam, Furtado A, Donnan L, Keeffe EC, Botha FC, Henry RJ. High-Throughput Profiling of the Fiber and Sugar Composition of Sugarcane Biomass, BioEnergy Research, 1-17. doi: 10.1007/s12155-016-9801-8, 2016, Trang: 1-17.
Nguyễn Minh Tâm. A novel tool for assessing primary care quality at the point of care in Vietnam., Education for Primary Care, 2016, Tập: Sep, Số: 1, Trang: 1-5.
NGUYỄN VĂN HUY. Language policy enactment and teacher agency: intrapersonal and interpersonal tensions., Paper presented at Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning conference, Calgary University, Canada, September 2016., 2016, .
NGUYỄN VĂN HUY. Language education policy enactment and individual agency, LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING (0272-2690), 2016, Tập: 1, Số: 40, .
N. Quang Hung, N. Dinh Dang, Trần Viết Nhân Hào, L. Tan Phuc. Effective restoration of dipole sum rules within the renormalized random-phase approximation, Physical Review C, 2016, Tập: 94, Số: 064312, .
LÊ THỊ THANH HẢI. Implementing the CEFR-based learning outcomes at Hue University: A preliminary study on General English teachers' responses to adapting the teaching materials, International Conference Proceedings on Action Research in Language Education, 2016, Tập: 1, Số: 1, Trang: 92-99.
Đỗ Thị Việt HươngNguyễn Hoàng Khánh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng. Usage of indices for mapping built-up and open space areas from Landsat 8 OLI imagery: A case study of Danang City, Vietnam, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, Trang: 178-183.
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh, Nguyễn Bích Ngọc. Usage of LUCIA model in assessing the effects of climate change to main crops at slope areas: A case study at Phong Xuan commune, Phong Dien district, ThuaThien Hue province, Vietnam, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, .
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh, Nguyễn Bích Ngọc. Đánh giá nguy cơ xói mòn đất của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp ở vùng đất dốc thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2016, .
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hoàng Ngọc Hướng, Trương Đỗ Minh Phượng. Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến cảnh quan không gian trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, .
Phan Văn Thơ, Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Ứng dụng mô hình MARKOV-CA dự báo thay đổi sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, .
Đỗ Thị Việt Hương, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Tiếp cận phân loại định hướng đối tượng lớp phủ bề mặt với các chỉ số từ ảnh Landsat 8 OLI: trường hợp nghiên cứu ở thành phố Đà Nẵng, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, .
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Trương Đỗ Minh Phượng. Ứng dụng GIS và mô hình thủy lực lồng ghép biến đổi khí hậu và quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, .
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Đình Tân, Bùi Thị Diệu Hiền. Khai thác dữ liệu ảnh LIDAR bằng modul LASTools để xây dựng mô hình không gian 3D phục vụ quả lý đất đô thị tại thành phố Quy Nhơn,Bình Định, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --- Cuối >>