Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18856 Kết quả

Đặng Quốc Tuấn. Cộng đồng – Giá trị cốt lõi để phát triển sản phẩm du lịch, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa Du lịch, 2017, Trang: 58-61.
Lê Mạnh Thạnh, Văn Thế Thành. Content-based image retrieval based on binary signatures cluster graph, Wiley Expert System, 2017, Số: 1.2220, .
Nguyễn Quang Linh, Lê Thị Như Phương. Study on Reproductive Performance of Terapon jarbua (Forsskal, 1775) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems, Thua Thien Hue Province, Journal of Agricultural Science and Technology A 7 (2017) & Hue University Journal of Science 7 (2017), 2017, Tập: 7, .
Nguyễn Quang Linh. Effects of Bio-probiotic Betel Bokashi on Raising Pigs and Preventing Diarrhea in Young Piglets in Central Vietnam, Journal of Agricultural Science and Technology A 7 (2017) & Hue University Journal of Science 5 (2017), 2017, Tập: 5, Trang: doi: 10.17265/2161-6.
Kasirajan L, Hoàng Văn Nam, Furtado A and Henry RJ. Transcriptome Characterization of Lignin and Cellulose Genes of sugarcane Genotypes Contrasting For Fiber Content, Proceedings of the International Symposium on Sugarcane Research since Co 205: 100 Years and Beyond. September 18-21. India, 2017, Trang: 273-276.
Henry RJ, Furtado A, Hoàng Văn Nam, Mason PJ, Marquardt A, Kasirajan L, Thirugnanasambandam PP, Botha FC and Simmons BA. Transcriptomics of the highly polyploid sugarcane genome and discovery of important traits, Proceedings of the International Symposium on Sugarcane Research since Co 205: 100 Years and Beyond. September 18-21. India, 2017, Trang: 217-218.
Hoàng Đức Anh Vũ. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Cổ Quảng Trị dưới góc nhìn kiến trúc, quy hoạch, Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212, 2017, Số: 4, Trang: 63-70.
Hoàng Chí Hiếu. Thi hành Hiệp định Genève ở Khu phi quân sự sau tháng 7-1954, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (Viện Sử học), 2017, Số: 8, .
Phan Đình Giớ, Trần Duy Cẩn. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT Bi4Ti3O12 CÓ HẠT DẠNG TẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MUỐI NÓNG CHẢY, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X– SPMS 2017. NXB Bách Khoa Hà nội 10/2017, 2017, Tập: 2, Trang: 882-885.
Phan Đình Giớ, Huỳnh Quang Việt. ẢNH HƯỞNG CỦA CuO ĐẾN NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA HỆ GỐM KHÔNG CHÌ 0.96(K0.5Na0.5)NbO3 – 0.04LiNbO3, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ X – SPMS 2017. NXB Bách Khoa Hà nội, 2017, Tập: 2, Trang: 828-832.
Hoàng Kim Toản, Nguyễn Ngọc Thảo, Trần Đăng HòaLê Như CươngTrần Thị Thu GiangNguyễn Đình Thi, Nguyễn Thúc Tự, Cáp Xuân Phúc. Quy trình nhân giống cà gai leo (Solanum hainanence) bằng phương pháp giâm cành / Procedure for cuttings propagation of Solanum hainanense, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế, 2017, Tập: 1, Số: 2, Trang: 371-382.
Tôn Nữ Hải Âu. Hoạt động sản xuất nấm sò ở tỉnh Quảng Trị: Lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng, Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế - Đại học Kinh tế - Đại học Huế, 2017, Tập: Tháng 9, Số: 04, .
Trương Thị Hồng Hải, trần viết thắng, Phan Thị Phương NhiTrần Đăng Hòa. FIELD EVALUATION OF RICE LINES FROM IRRI AGAINST BACTERIAL LEAF BLIGHT IN THUA THIEN HUE – VIETNAM, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: No 3E, Trang: 21-29.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --- Cuối >>