Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 20223 Kết quả

Phan Thi Kim Thu, Mai Xuân Tịnh, Dinh Thi Thanh Thuy, Huynh Truong Ngo. THE SYNTHESIS OF CoFe2O4 BY USING CARBONACEOUS MICROSPHERES AS TEMPLATES, 2018, Số: 2(42), Trang: 6-10.
Mai Xuân Tịnh, Hoàng Ngọc Sỹ. KHẢO SÁT SỰ HẤP PHỤ PHOSPHAT TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG THAN BÙN, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế (Tập 7, Số 1, 02/2018)., 2018, Tập: 7, Số: 1, .
Trần Thái Hòa, Nguyen Quoc Hien a, *, Phan Dinh Tuan b, Dang Van Phu a, Le Anh Quoc a, Nguyen Thi Kim Lan a, Nguyen Ngoc Duy a, Tran Thai Hoa. Gamma Co-60 ray irradiation synthesis of dextran stabilized selenium nanoparticles and their antioxidant activity, Materials Chemistry and Physics, 2018, .
Bùi Thị Thu, Phạm Tư Duy. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Xã hội và nhân văn, 2018, Tập: 11, Số: 2, Trang: 157 - 168.
Phan Văn Thủy, Bùi Thị Thu. Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, 2018, Tập: 1, Số: 1, Trang: 157 - 168.
Bùi Thị ThuĐỗ Thị Việt Hương, Hoàng Đức Nhật Anh. Phân kiểu các xã nông thôn Thừa Thiên Huế và giải pháp thúc đẩy sự phát triển KTXH theo hướng CNH-HĐH, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, 2018, Tập: 11, Số: 1, Trang: 145-156.
Nguyễn Duy Ái NhânTrần Công Mẫn. Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương có hạng bằng 3 trên trường hữu hạn về dạng chính tắc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Khoa học Huế (đã nhận đăng), 2018, .
Trần Nhật Thu. Yếu tố văn học dân gian trong thơ Thu Bồn, Kỉ yếu hội thảo khoa học "Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển", 2018, Trang: 530-537.
Mai Thúy Bảo Hạnh. Viện trợ phát triển chính thức (ODA)của Nhật Bản cho Việt Nam (2000 - 2016): Thực trạng và tác động, Hội thảo khoa học “Việt Nam – Châu Á: Những mối quan hệ lịch sử, văn hóa và văn học”, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Duy Tân - Đà Nẵng, 2018, .
Vương Quang PhướcHồ Đức Tâm LinhTrần Thị Kiều. Bộ ghép kênh xen rớt quang cấu hình được COADM 16x16, Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế., 2018, Tập: 11, Số: 1, Trang: 51.
Pham Van Hoi, Nguyen Thuy Van, Pham Van Dai, Bui Huy, Le Huu Thang, Nguyễn Văn Ân, Pham Thanh Binh. Wavelength Shift Measurement Method Without Use of Spectrometer: The New Way for Environment Photonic Sensors, Advances in Applied and Engineering Physics V. ISBN: 978-604-913-232-2, 2018, Trang: 15-23.
Nguyễn Văn Ân, Phạm Văn Đại, Hoàng Thị Hồng Cẩm, Phạm Thanh Bình, Ngô Quang Minh, Phạm Văn Hội. Nghiên cứu, chế tạo các hạt vi cầu định hướng kết hợp với cấu trúc tinh thể quang tử dẫn sóng 2D, Advances in Applied and Engineering Physics V. ISBN: 978-604-913-232-2, 2018, Trang: 157-163.
H Bui, T B Pham, Nguyễn Văn Ân, V D Pham, T C Do, T V Nguyen, T H C Hoang. Novel method of dual fber Bragg gratings integrated in fber ring laser for biochemical sensors, Measurement Science and Technology, 2018, Tập: 29, Số: 5, Trang: 055105.
Nguyễn Văn Ân, Quang Minh Ngo, Khai Quang Le. Efficient Color Filters Based on Fano-Like Guided-Mode Resonances in Photonic Crystal Slabs, IEEE Photonics Journal, 2018, Tập: 10, Số: 1, Trang: 2700208.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 --- Cuối >>