Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17845 Kết quả

Lê Tiến Dũng. Tạo giống lạc bằng đột biến phóng xạ , Tạp chí Nông nghiệp , 1996, Tập: , Số: 405, Trang: 99 - 101..
Trần Thị Thanh. Bàn về chữ “lễ”, chữ “Văn” trong câu “ Tiên học lễ, hậu học văn”, Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế. , 1996, Số: 10, .
Ngô Thời Đôn. Địa bạ và việc thống kê, quy hoạch, sử dụng đất của một số làng xưa vùng Thừa Thiên Huế, Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tỉnh Thừa Thiên Huế, 1996, Số: 1 - 1996, Trang: 43 - 48.
Nguyễn Thị Lộc. Village pig production in Central Vietnam. Results of PRA Survey and on fatm Feeding Trials with protein supplementation of traditional diets, , In: Integrated Farming in Human development. Proceedings of a Workshop. March 25-29, 1996, 1996, Trang: 120-135.
Nguyễn Khoa Hùng, Guillé F., Cipolla B., Staermen F., Mhidia A., Coeurdarcier P., Lobel B.. La bandelette urinaire: une économie a quell prix?, Progrès en Urologie, 1996, Tập: Vol 5,, Số: Numero 5, .
Nguyễn Khoa Hùng. Ureteroscopie dans le traitement de lithiase urinaire: Indications, Technique, Complications et Résultats, Mémoire pour l’Attestation de Formation de Specialisation Approfondie (AFSA). Faculte de Medecine Rennes, France, 1996, .
Dương Đăng Hỷ, Nguyễn Khoa Hùng, Nguyễn văn Thuận. Điều trị sỏi bàng quang bằng bóp sỏi cơ học nội soi qua niệu đạo, Hội nghị Thận học – Tiết niệu Trung – Nam Việt nam, 1996, .
Ngô Thời Đôn. Cứ liệu Hán Nôm và cách lý giải những “khoảng trống” trong lịch sử Thuận Hóa thế kỷ XIV - XVIII, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 690 năm Thuận Hóa - Thừa Thiên Huế (1306 - 1996), 1996, Trang: 5 - 12.
Nguyễn Xuân Khoát. Bác Hồ với vấn đề phát huy nhân tố con người trong sản xuất và kinh tế, Tập san Lý luận và Thực tiễn, Trường CB Nguyễn Chí Thanh, 1996, .
Nguyễn Đức Vũ. Vài suy nghĩ về vấn đề giáo dục môi trường ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Thông tin KH&CN. Sở KHCN&MT TT Huế, 1996, Số: 3, .