Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18565 Kết quả

Võ Văn Phú. Góp phần đánh giá về đa dạng sinh học đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ Yếu Hội Nghị Trường Đại Học Khoa Học Huế Lần Thứ Xi. Thông Tin Khoa Học, 1999, Tập: 2, Số: 11, Trang: 88-94.
Huỳnh Công Bá. Vài suy nghĩ về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở đô thị Huế hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Huế: văn hóa làng – văn hóa đô thị” do Uỷ ban Nhân dân TP. Huế , 1999, .
Nguyễn Văn Cường; Vũ Văn Diễn; Nguyễn Kim Độ; Nguyễn Thị Diệu Thúy; Quyền Đình Thi, Trần Quốc Dung. Tạo cá chuyển gen hormone sinh trường người, Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 9-10/12/1999, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 1999, Trang: 1429-1437.
Trần Quốc Dung, Quyền Đình Thi; Nguyễn Thị Diệu Thúy; Đậu Hùng Anh; Nguyễn Văn Cường; Đặng Hữu Lanh. Tinh sạch và đánh giá sơ bộ gen hormone sinh trưởng người để chuyển vào cá vàng và cá chạch, Tạp chí Di truyền học và ứng dụng (Hội Di truyền học Việt Nam), 1999, Tập: 2, Trang: 39-44.
Nguyễn Văn Hợp. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải của đoạn sông Hương chảy qua địa bàn TP Huế, Thông tin Khoa học, Trường Đại học Khoa học Huế, 1999, Số: 11, Trang: 140 – 144.
Nguyễn Văn Hợp. Preliminary assessment of water quality of Huong river passing Hue city , Proceedings of International Workshop on Electrochemical Sensors for Water Quality (Hanoi). , 1999, Trang: 33 – 40.
Hoàng Khánh. Đối chiếu chỉ số Siriraj với chụp não cắt lớp vi tính, Báo Cáo Tại Hội Nghi Khoa Học Sáng Tạo Lần Thứ 10, 1999 (giải 3 Quốc Gia ), 1999, .
Trần Thái Học. Về một cách nhìn đối với chủ nghĩa hiện thực, Thông báo Khoa học và Giáo dục trường ĐHSP - ĐH Huế, 1999, Số: 2, .
Lê Thị Nam Thuận. Tài nguyên sinh học vườn Quốc gia Bạch Mã, Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học - Bộ KHCN&MT , 1999, Số: 1, Trang: 23 - 24.