Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19605 Kết quả

Lê Cung. Phong trào sinh viên, học sinh ở các đô thị miền Nam giai đoạn 1964 – 1965, Thông báo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Huế, 2001, .
Hồ Thế Hà. Miền ký ức thời gian, Sông Hương, 2001, Số: 6, .
LÊ VĂN THĂNG. Nghiên cứu xác định nội dung quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam (Huế - Đà Nẵng - Dung Quất), Hội thảo khoa học Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung KC.03.08, 2001, .
Nguyễn Hải Thủy. Nghiên Cứu Hình Thái Và Chức Năng Thất Trái Ở Người Bệnh Cường Giáp Bằng Siêu Âm Doppler Tim, Kỷ Yếu Toàn Văn Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Nội Tiết Và Chuyển Hoá, Bệnh Viện Nội Tiết - Bộ Y Tế, Nhà Xuất Bản Y Học Hà Nội, (2000) 291-297; Kỷ Yếu Toàn Văn Các Đề Tài Khoa Học Đại Hội Tim Mạch Học Quốc Gia Việt Nam Lần Thứ VIII (12-15/4/ 2000) Tại Huế; Tạp Chí Tim Mạch Học, Số 21 (2000), Phụ San Đặc Biệt (2), Hội Tim Mạch Học Quốc Gia Việt Nam, (2000, 2001, .
LÊ VĂN THĂNG. Giáo dục môi trường ở Đại học Huế -Thực trạng và giải pháp, Hội thảo Quốc gia Giáo dục môi trường trong các trường học, 2001, .
Nguyễn Hải Thủy. Nghiên cứu tuyến giáp của thanh niên 16 - 25 có xuất nhập iode bình thường bằng siêu âm, Kỷ yếu toàn văn các Đề tài khoa học Đại hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam lần thứ nhất, Hà Nội, 1-2/11/2001, Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, (2001) , 2001, Trang: 133-146.
Nguyễn Văn Canh. Về quặng đá quí liên quan với khối siêu mafic Bắc Nậm, Sa Pa, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2001, Tập: 27, Số: 6, Trang: 25-34.
Nguyễn Hải Thủy. Nghiên cứu rối loạn miễn dịch ở bệnh nhân cường giáp, Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học Đại hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam lần thứ nhất, Hà Nội, 1-2/11/2001, Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, (2001) , 2001, Trang: 147-157.
Nguyễn Hải Thủy. Nghiên cứu rối loạn đông máu ở bệnh nhân đái tháo đường tip 2, Tạp chí Nội tiết và các Rối loạn Chuyển hoá, Bộ Y Tế, 2001, Số: 4/Q2 , Trang: 61-67.
Nguyễn Hải Thủy. Triglyceride và Đái tháo đường, Kỷ yếu toàn văn các Đề tài khoa học Đại hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam lần thứ nhất, Hà nội, 1-2/11/2001, Hội Nội tiết Đái Tháo Đường Việt Nam, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2001, Trang: 263-273.
Đoàn Văn Điếm, Lê Quang Vĩnh. Một số giải pháp nông sinh học góp phần sử dụng có hiệu quả tài nguyên khí hậu nông nghiệp, Tạp chí Khí tượng thủy văn (Tổng cục Khí tượng thủy văn), 2001, .