Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18856 Kết quả

Hoàng Thị Xuân Vinh. Chương trình Văn học nước ngoài và vai trò người giáo viên Văn học trong nhà trường thế kỷ XXI, Hội thảo Khoa học Quốc tế, Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc, 1999, .
Lê Thị Nga. Tư tưởng của Montesquieu về sự phân chia quyền lực nhà nước, Thông tin khoa học., 1999, Số: 11, Trang: 155 - 157..
Phạm Thị Ngọc Lan. Tuyển Chọn Một Số Chủng Xạ Khuẩn Có Khả Năng Phân Giải Xenluloza Từ Mùn Rác, Báo Cáo Khoa Học. Chương Trình Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Quốc Gia KHCN -02 - Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường - Hội Công Nghệ Sinh Học Việt Nam, NXB Khoa Học & Kĩ Thuật, Hà Nội, Tr. 177 - 182, 1999, .
Nguyễn Văn Ly, Ngô Huy Du, Trần Tứ Hiếu. Xác định vanadi(V) bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác ; III. Hệ axit cromotropic-Bromat-V(V), Tạp Chí Phân Tích Hoá, Lý, Sinh Học, 1999, Tập: 2, Số: 4, Trang: 9-12.
Phạm Thị Ngọc Lan. Bước Đầu Nghiên Cứu Vi Khuẩn Azotobacter Trong Đất Gò Đồi Tỉnh Thừa Thiên - Huế. Báo Cáo Khoa Học, Chương Trình Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Quốc Gia KHCN -02 - Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường - Hội Công Nghệ Sinh Học Việt Nam, NXB Khoa Học & Kĩ Thuật, Hà Nội, Tr. 406 - 411, 1999, .
Hoàng Thị Minh Hoa. Những biện pháp tiếp thu, sử dụng khoa học kỹ thuật phương Tây và vốn trong công nghiệp hoá thời kỳ Minh Trị - Một số gợi &??????????????, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học, ĐHQG Hà Nội - Quỹ Ford. Hà Nội. 1998, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, 1999, .
Phạm Thị Ngọc Lan. Hệ Vi Sinh Vật Có Khả Năng Phân Giải Cellulose Trên Địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thông Tin Khoa Học Của Các Trường Đại Học, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, Hà Nội, Tr. 117- 120, 1999, .
Phạm Thị Ngọc Lan. Nghiên Cứu Vi Khuẩn Phân Giải Phôtpho Trong Đất Ở Thừa Thiên - Huế, Tuyển Tập Công Trình Hội Thảo Đa Dạng Sinh Học Bắc Trường Sơn (Lần Thứ II). NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Tr. 77- 80, 1999, .
Nguyễn Văn Hòa. Quan niệm của Phan Bội Châu về bản tính của con người, Tạp chí Triết học (Viện Triết học), 1999, .
Đỗ Quang Thiên. Phương pháp suy diễn kết quả SPT trong nghiên cứu đất nền , Tập san ĐCTV-ĐCCT miền Trung Việt Nam, Nha Trang , 1999, Số: 4, .
Nguyễn Thành Nhân. “ Vấn đề dân chính cư, ngụ cư qua thực tế của một làng quê”, Tạp chí Xưa Và Nay, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 1999, .
Lê Năm. Nhận định về mưa tháng I ở Huế phục vụ tham quan du lịch, Thông báo khoa học, số 4, Trường ĐHSP Hà Nội, 1999, .
Lê Khánh Tùng. Tự học là con đường phát triển, Hội thảo khoa học chuyên đề bàn về vấn đề tự học do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh thừa Thiên Huế tổ chức, 1999, .