Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18664 Kết quả

Cao Đăng Nguyên. Phân Bố Và Động Thái Của Lectin Một Số Loài Động Vật Ở Vùng Biển Thừa Thiên Huế, Báo Cáo Khoa Học Hội Nghị Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc, Tr.964-973, 1999, .
Lại Xuân ThủyPhan Thị Minh Lý. Thực trạng liên doanh quốc tế tại miền Trung, Việt Nam, Kỷ yếu Khoa học, Khoa Kinh tế, Đại Học Huế, 1999, Trang: 26-31.
Nguyễn Văn Tận. Các cuộc cải cách Châu Á thời cận đại, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản (Viện Nghiên cứu Nhật Bản), 1999, Số: 1, Trang: 27-30.
Cao Đăng Nguyên. Tinh Sạch Và Đặc Trưng Lý Hóa Của Lectin Từ Con Trìa Mỡ, Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Sở KHCN Và Mt TTH. Số 2, Tập 24, Tr.29-33, 1999, .
NGUYỄN TÌNH. Mô hình kết hợp cú pháp của nhóm động từ Tiếng Nga chỉ tư thế của người, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), 1999, Trang: 44-51.
Phạm Lệ Mỹ, Trần Lộc Hùng. GIS và ứng dụng trong số hóa bản đồ thành phố Huế., Tạp chí Khoa học, trường Đại học Khoa học Huế., 1999, Trang: 11-15.
Hoàng Đức Khoa. Sự hình thành và phát triển của văn xuôi từ đầu thế kỉ XX đến 1945, Tập san Khoa học trường Đại học Sư phạm Huế., 1999, .
Nguyễn Văn Ly. Định lượng florua trong nước bằng phương pháp đo thế dùng điện cực màng chọn lọc ion, Thông tin Khoa học Trường Đại Học Khoa Học Huế, 1999, Tập: 1, Số: 11, Trang: 158 -161.
Lê Thị Hường. Đọc kịch bản Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng, Thông báo Khoa học, Đại học Sư phạm Huế, 1999, .
Hoàng Trọng Sĩ. Xác định iốt trong sữa và tóc người bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác , Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học , 1999, Tập: 4, Số: 3, Trang: 6-9.
Võ Thị Mai Hương. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chiết rút agar từ rau câu cước (Gracilaria heteroclada) trong phòng thí nghiệm, Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ Xi, Tháng 12 -1998, Trường Đại Học Khoa Học. Thông Tin Khoa Học ,ĐHKH Huế, 1999, Tập: 2, Số: 11, Trang: 22 - 26.
Hoàng Trọng Sĩ. Hàm lượng iốt trong nước tiểu của học sinh tiểu học thành phố Huế , Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 1999, Số: 1, Trang: 130-135.
Võ Thị Mai Hương. So sánh khả năng phát triển của rau câu cước (Gracilaria heteroclada) và rau câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata) trên đầm phá Thừa Thiên - Huế, Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ Xi, Tháng 12-1998, Trường Đại Học Khoa Học. Thông Tin Khoa Học, ĐHKH Huế, 1999, Tập: 2, Số: 11, Trang: 32 - 37.
Võ Thị Mai Hương. Nghiên cứu hàm lượng agarose và phycoerythrine trong Rau Câu Chỉ Vàng (Gracilaria tenuistipitata Xia) ở độ sâu khác nhau, Tuyển Tập Công Trình Hội Thảo Đa Dạng Sinh Học Bắc Trường Sơn Lần Thứ II. NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1999, Trang: 70-72.
Trương Văn Thương. Some Geometrical Properties of the Spectrum of Functions of Orlicz type, Vietnam Journal of Mathematics, 1999, Tập: 27, Số: 2, Trang: 179.