Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16879 Kết quả

Ngô Anh. Nghiên cứu nấm lớn ở thành phố Huế, Thông Tin Khoa Học Trường ĐHTH-Huế , 1991, Số: (7), Trang: 100-103.
Trương Văn Chương,  Trần Văn Hoàn, Võ Duy Dần.. Nghiên cứu chế tạo gốm varistor SiC và ZnO pha tạp Mn, Bi., Thông tin khoa học số 7, ĐHTH Huế, 1991, 1991, .
Huỳnh Thế Phùng. Solving nonsmooth inclusion in the convex case, ZOR - Methods and Models, 1991, Tập: 35, Trang: 401-424.
Nguyễn Văn Thuận, Trần Đức Trung. Thành phần loài và phân bố của giun đất ở Huế, Thông báo khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, 1991, Số: 5, Trang: 58 - 60.
Lê Duy Sơn. Phát hiện một số dấu tích hoạt động văn hóa của người nguyên thủy ở vùng đất bắc Quảng Trị, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1991, .
Lê Duy Sơn. Một số dấu tích văn hóa Chăm pa ở Trung Sơn (Vĩnh Linh - Quảng Trị), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1991, .
Trần Hoàng. Hát chèo cạn Cảnh Dương, Tạp chí Văn hóa dân gianViện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, 1991, Số: 1/33, Trang: 46-48.
Lê Duy Sơn. Một số dấu tích văn hóa Chăm pa ở Trung Sơn (Vình Linh - Quảng Trị), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1991, .
Trần Hoàng. Gốc tích một câu tục ngữ, Tạp Chí Văn Hóa Dân GianViện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, 1991, Số: 1/44, Trang: 52-53.
Đoàn Suy Nghĩ. Dẫn liệu về độ mặn của môi trường đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế , Thông tin Khoa học. Trường Đại học tổng hợp Huế. , 1991, Số: 7, Trang: 166.
Lê Trọng Sơn. Nghiên cứu áp dụng màn tẩm Permỉthin (OMS -1821) để phòng chống muỗi ở thành phố Huế, Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế. Số 7, tr. 120-123, 1991, .
Lê Trọng Sơn. Nghiên cứu họ Acrididae (Orthoptera) ở Thừa Thiên Huế, Thông tin Khoa học trường đại học Tổng hợp Huế. Số 7, tr. 116-119, 1991, .
Trần Hữu Dàng. Cắt cơn đau do giun chui ống mật bằng Levamisol đơn thuần, tức thì, Hội nghị khoa học sáng tạo tuổi trẻ các Trường Đại học Y Dược toàn quốc lần III, 1991, Trang: 17.