Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16573 Kết quả

Đàm Văn Tiện. Phản hồi về một số khía cạnh chăn nuôi dê của nông hộ vùng đồi, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 0000, Tập: 89, Số: 1, Trang: 98-103.
Nguyễn Xuân Hồng. Một triển vọng lịch sử trong việc quản lý tài nguyên đầm phá, "Lessons from the Lagoom -Researchs towards Community Based Coastal Resources Management in Tam Giang Lagoon Viet nam, do CoRR, CIDA và IDRC xuất bản, 0000, Trang: 39-54.
VÕ DUY DẦN. Đặc Trưng Của Gốm Bato3 Và PbTiO3 Chứa Mn, La Có Thời Gian Nghiên Bột Khác Nhau, Thông Tin, Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế. Số 8, 0000, .
Lê Thị Kim Dung. Chí sĩ Trần Quý Cáp với chủ trương chấn hưng thực nghiệp, Hội thảo khoa học “Chí sĩ Trần Quý Cáp”, UBND thành phố Hội An., 0000, .
Lê Thị Kim Dung. Chí sĩ Trần Quý Cáp với chủ trương chấn hưng thực nghiệp, Hội thảo khoa học “Chí sĩ Trần Quý Cáp”, UBND thành phố Hội An., 0000, .
Nguyễn Hải Thủy. Chẩn đoán và theo dõi lâm sàng bệnh viêm huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới với trắc nghiệm Lowenberg, Tóm Tắt Các Báo Cáo Hội Nghị Khoa Học Tuổi Trẻ Và Sáng Tạo Các Trường Đại Học Y Dược Toàn Quốc Lần Thứ Hai, 0000, Trang: 36.
Nguyễn Xuân Tuyến. Some properties of semisimple semimodules, (submitted To Georgian Math. J.), 0000, .
Nguyễn Xuân Tuyến. On Subtractive Semisimple Semimodules , (submitted To In Comm. Algebra), 0000, .
Ngô Trí Dũng. Thực trạng rừng cộng đồng và các cấu trúc động lực thúc đẩy quản lý rừng có hiệu quả ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu hội thảo quốc gia :"GẮN KẾT BẢO VỆ RỪNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO - CÁC VẤN ĐỀ VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN Ở VIỆT NAM", 0000, Trang: 39-48.
Nguyễn Văn Sơn, Hùng, Trần Lộc. On the Dispersive Ordering and Applications, ISRN Applied Mathematics, 0000, Tập: Volume 2013, .
Hoàng Trọng Sĩ. Hàm Lượng iốt trong muối ăn ở Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học Hội nghị nội tiết - đái tháo đường miền Trung lần I, 0000, Trang: 45-48 .
Bùi Thị Tân. Thị tứ và làng buôn ở vùng Thuận Quảng thế kỷ XVIII, The Fourth International Conference on Vietnamese Studies., 0000, .