Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Văn Bình
Giới tính Nam
Năm sinh 1977
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Bản đồ, Trắc địa, GIS, Viễn Thám
Chuyên môn giảng dạy Bản đồ, Trắc địa
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2008), Kỹ sư (2001)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (IELTS)
Chuyên ngành đào tạo MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nguyenvanbinh@huaf.edu.vn
Công trình 2 Sách & Giáo trình14 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:12:56 15-07-2017