Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Hoàng Sơn
Giới tính Nam
Năm sinh 1973
Đơn vị Khoa Toán
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Toán ứng dụng - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu, toán rời rạc, độ phức tạp tính toán
Chuyên môn giảng dạy Khoa học máy tính
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2006)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
Địa chỉ 45 Lê Đại Hành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0914351030
Email nhson@hueuni.edu.vn, nhson.math@gmail.com
Công trình 5 Đề tài24 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 02:07:59 04-12-2017