Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Thái Học
Giới tính Nam
Năm sinh 1952
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy Lý luận văn học
Chức danh Phó giáo sư (2005)
Bằng cấp Tiến sĩ (1999)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Nga văn (C), Tiếng Trung (C), Tiếng Đức (C)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận văn học
Địa chỉ 32 Chế Lan Viên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email thaihoc.dhsp@gmail.com
Công trình 2 Đề tài10 Sách & Giáo trình31 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:06:57 26-08-2015