Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Văn Thuấn
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy Lý luận văn học
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2013), Thạc sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận văn học
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nguyenvanthuankv@gmail.com
Công trình 6 Đề tài8 Sách & Giáo trình35 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:01:25 28-07-2017