Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Thái Phan Vàng Anh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1980
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy Lý luận văn học
Chức danh Phó giáo sư (2017)
Bằng cấp Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận văn học
Địa chỉ 36 kiệt 69 Lê Ngô Cát
Điện thoại
Email vanganh.hoaco@gmail.com
Công trình 8 Đề tài14 Sách & Giáo trình46 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 19:03:37 09-04-2018