Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Thị Huế
Giới tính Nữ
Năm sinh 1972
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban Tổ Văn học Việt Nam - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học Việt Nam, Lý thuyết và lịch sử Văn học
Chuyên môn giảng dạy Văn học Việt Nam hiện đại, hậu hiện đại, Văn hoá với VHVN, Nghiên cứu , phê bình VHVN
Chức danh Phó giáo sư (2016)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Văn học Việt Nam
Địa chỉ Phan Đăng Lưu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 6 Đề tài19 Sách & Giáo trình61 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:47:12 25-12-2017