Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Chí Hiếu
Giới tính Nam
Năm sinh 1979
Đơn vị Khoa Lịch sử
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Lịch sử Việt Nam hiện đại
Chuyên môn giảng dạy Lịch sử Việt Nam hiện đại
Chức danh Phó giáo sư (2017)
Bằng cấp Tiến sĩ (2012), Thạc sĩ (2006)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Lịch sử Việt Nam
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3624624; 0914735779
Email chihieusu@yahoo.com.vn
Công trình 10 Đề tài24 Sách & Giáo trình79 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:36:31 02-06-2018