Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Thị Quế Châu
Giới tính Nữ
Năm sinh 1981
Đơn vị Khoa Lịch sử
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Nhân học, Lịch sử thế giới cổ trung đại
Chuyên môn giảng dạy Nhân học, Lịch sử thế giới cổ trung đại
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Lịch sử thế giới
Địa chỉ 10/36 Đống Đa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3820486; 0989637093
Email tqchau@gmail.com
Công trình 4 Đề tài1 Sách & Giáo trình13 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 15:20:44 12-04-2018