Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trương Văn Thương
Giới tính Nam
Năm sinh 1955
Đơn vị Khoa Toán
Khoa/Phòng/Ban Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Giải tích hàm: các không gian hàm, Tính chất hình học của phổ
Chuyên môn giảng dạy Giải tích cổ điển, Giải tích phức, Xác suất và Thống kê, Phương trình vi phân, Cơ sở giải tích, Giải tích hàm.
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2001)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Toán giải tích
Địa chỉ 4/9 kiệt 47 Ngô Hà, Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3846048; 0905470170
Email tvanthuong@gmail.com
Công trình 1 Đề tài4 Sách & Giáo trình5 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 00:59:57 08-11-2017