Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phạm Hương Thảo
Giới tính Nữ
Năm sinh 1982
Đơn vị Khoa Vật lý
Khoa/Phòng/Ban Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Hệ từ tính thấp chiều
Chuyên môn giảng dạy Vật lý lý thuyết
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2014), Cử nhân (2002)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Địa chỉ Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0976693644
Email hthao82 @gmail.com
Công trình 5 Đề tài11 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 12:03:15 12-07-2018