Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Anh Thư
Giới tính Nữ
Năm sinh 1973
Đơn vị Khoa Hóa học
Khoa/Phòng/Ban Tổ Hóa Lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Hoá lý thuyết và hoá lý
Chuyên môn giảng dạy Hoá lý thuyết và hoá lý- Hoá học Đại cương
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (1997)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ 24/1A Phạm Thị Liên - Huế
Điện thoại 3530936; 0982100631
Email nguyenanhthu1208@yahoo.com
Công trình 4 Đề tài1 Sách & Giáo trình24 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:50:47 07-07-2018