Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
Giới tính Nam
Năm sinh 1960
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Triết học, Mỹ học, Đạo đức học, Chính trị học, Văn hóa học và Hoa Kỳ học.
Chuyên môn giảng dạy Triết học
Chức danh Phó giáo sư (2004)
Bằng cấp Tiến sĩ (1997)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (KTV)
Chuyên ngành đào tạo Triết học
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email ntdunghueuni@gmail.com
Công trình 3 Đề tài31 Sách & Giáo trình53 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:09:16 12-04-2018