Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Tình
Giới tính Nam
Năm sinh 1961
Đơn vị Ban Giám hiệu
Khoa/Phòng/Ban Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Lĩnh vực nghiên cứu Lý luận Ngôn ngữ, Ngôn ngữ học đối chiếu
Chuyên môn giảng dạy Lý luận Ngôn ngữ, Ngôn ngữ học đối chiếu
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2001)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu
Địa chỉ 17/293 Điện Biên Phủ, TP Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543830678
Email nguyentinhdhnn@yahoo.com.vn
Công trình 2 Đề tài10 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 13:05:20 13-11-2014