Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thế Dũng
Giới tính Nam
Năm sinh 1966
Đơn vị Khoa Tin học
Khoa/Phòng/Ban Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên.
Chuyên môn giảng dạy Cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên.
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (1994)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Toán ứng dụng
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email zungnguyen2016@gmail.com
Công trình 11 Đề tài8 Sách & Giáo trình47 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:30:08 07-05-2018