Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hà Viết Hải
Giới tính Nam
Năm sinh 1970
Đơn vị Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Khoa/Phòng/Ban Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học, Phương pháp giảng dạy Tin học
Chuyên môn giảng dạy Tin học
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2012), Thạc sĩ (2000)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (TOEFL-IBT: 525), Pháp văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học máy tính
Địa chỉ 20 Huyền Trần Công Chúa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email haviethaivn@yahoo.com
Công trình 5 Đề tài1 Sách & Giáo trình25 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:42:02 17-04-2018