Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Tường Vy
Giới tính Nữ
Năm sinh 1979
Đơn vị Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Khoa/Phòng/Ban Tổ Động vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Sinh lý học người và động vật
Chuyên môn giảng dạy Giải phẫu người,Sinh lý học người và động vật,Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2012)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN), Pháp văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Sinh lý học người và động vật
Địa chỉ
Điện thoại 3881511; 0914360065
Email tuongvynguyensphue@gmail.com
Công trình 7 Đề tài1 Sách & Giáo trình27 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:24:31 25-04-2017