Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Xuân Khoát
Giới tính Nam
Năm sinh 1955
Đơn vị Khoa Kinh tế Chính trị
Khoa/Phòng/Ban Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế chính trị; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế nông nghiệp nông thôn.
Chuyên môn giảng dạy Kinh tế chính trị; Kinh tế thị trường; Kinh tế vĩ mô; Lịch sử các học thuyết kinh tế.
Chức danh Phó giáo sư (2010)
Bằng cấp Tiến sĩ (1997)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Pháp văn (B), Nga văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Kinh tế chính trị
Địa chỉ Số 317 Điện Biên Phủ, phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543.845661; 0913426489
Email nxkhoat@hueuni.edu.vn
Công trình 5 Đề tài16 Sách & Giáo trình96 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 20:13:01 06-05-2018