Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Tôn Nữ Vân Anh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1977
Đơn vị Bộ môn Nhi
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Nhi - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu Nhi Khoa
Chuyên môn giảng dạy Nhi Khoa
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C), Tiếng Đức (B)
Chuyên ngành đào tạo Nhi khoa
Địa chỉ 62 Mai Thúc Loan, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email vananhtonnu@gmail.com
Công trình 3 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 07:19:21 02-04-2012