Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phù Thị Hoa
Giới tính Nữ
Năm sinh 1973
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sinh hóa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sinh hoá
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2013)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo SỨC KHỎE
Địa chỉ 15 Đinh Công Tráng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 2 Đề tài1 Sách & Giáo trình4 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập