Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phạm Thăng Long
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sinh hóa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Sinh hoá
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2012)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo SỨC KHỎE
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 1 Sách & Giáo trình1 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập