Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trương Quang Ánh
Giới tính Nam
Năm sinh 1952
Đơn vị Trường Đại học Y dược
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Ký sinh trùng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy Ký sinh trùng
Chức danh Phó giáo sư (2009)
Bằng cấp Tiến sĩ (1995)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Ký sinh trùng và côn trùng y học
Địa chỉ 36/16 Đoàn Hữu Trưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 5 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập