Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Quang Ngọc Thúy
Giới tính Nữ
Năm sinh 1977
Đơn vị Khoa Tiếng Anh
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Lĩnh vực nghiên cứu Giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng
Chuyên môn giảng dạy Giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2014)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Pháp văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Ngôn ngữ học ứng dụng
Địa chỉ Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543846970
Email tqnthuy@yahoo.com
Công trình 3 Đề tài11 Sách & Giáo trình11 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 16:06:38 20-05-2018