Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Thị Thu Hạnh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1976
Đơn vị Khoa Tiếng Pháp
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ và nhân văn
Chuyên môn giảng dạy Phương Pháp giảng dạy tiếng Pháp-Dịch
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2012)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp
Địa chỉ 52 Trần Cao Vân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email hanh121@gmail.com
Công trình 3 Đề tài1 Sách & Giáo trình3 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:53:11 13-12-2017