Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phan Thị Kim Liên
Giới tính Nữ
Năm sinh 1970
Đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ & Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp - Công nghệ Đào tạo - KH Thông tin & Truyền thông trong giáo dục
Chuyên môn giảng dạy Tiếng Pháp
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2004)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C), Nga văn (A)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp
Địa chỉ 18/36 Đống Đa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email kimlienson@gmail.com
Công trình 2 Đề tài2 Sách & Giáo trình14 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:17:42 01-02-2018