Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Hữu Lợi
Giới tính Nam
Năm sinh 1986
Đơn vị Khoa Kinh tế Chính trị
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Lý luận Chính trị Cơ bản - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế chính trị
Chuyên môn giảng dạy Kinh tế chính trị
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2012), Cử nhân (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Kinh tế chính trị
Địa chỉ 99 Hồ Đắc Di, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nguyenhuuloi@hce.edu.vn
Công trình 6 Đề tài15 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:17:06 11-12-2017