Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Thị Văn Thi
Giới tính Nữ
Năm sinh 1962
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu 1. Vật liệu xúc tác và ứng dụng trong phản ứng hữu cơ 2. Tách chiết, phân lập, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên 3. Phân tích hợp chất hữu cơ
Chuyên môn giảng dạy 1. Hóa học Hữu cơ 2. Vật liệu và xúc tác hữu cơ 3. Các phương pháp vật lý phân tích hợp chất hữu cơ 4. Hợp chất màu và phẩm nhuộm 5. Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học 6. Polymer thiên nhiên 7. Phân tích hữu cơ
Chức danh Phó giáo sư (2006)
Bằng cấp Tiến sĩ (2002)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C), Pháp văn (B), Nga văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Hoá hữu cơ
Địa chỉ Số 12/2 Kiệt 85 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email tranthivanthi@gmail.com
Công trình 15 Đề tài3 Sách & Giáo trình131 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 07:42:16 09-07-2018