Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Đức Cường
Giới tính Nam
Năm sinh 1983
Đơn vị Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên
Khoa/Phòng/Ban Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên - KHOA DU LỊCH
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa học, vật liệu nano, ứng dụng trong xúc tác, hấp phụ và cảm biến. Phản biện cho các tạp chí quốc tế (ISI journals) như: Journal of Hazardous Materials, Applied Surface Science, Materials Science & Engineering B, Journal of Nanomaterials and other international journal: Journal of Nanostructure in Chemistry
Chuyên môn giảng dạy Hóa học
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2013), Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ 22/87 Phùng Lưu, Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế
Điện thoại 0935279996
Email educationhat@gmail.com
Công trình 4 Đề tài42 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 08:38:58 02-07-2018