Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Văn Hòa
Giới tính Nam
Năm sinh 1985
Đơn vị Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn CNTT - Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH
Lĩnh vực nghiên cứu Mang máy tính và Internet, du lịch điện tử (eTourism)
Chuyên môn giảng dạy Tin Học
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2013), Cử nhân (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học máy tính
Địa chỉ Minh Thanh, Xã Hương Vinh, Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email lehoa3007@gmail.com
Công trình 5 Đề tài10 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 20:57:47 12-04-2018