Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Quản Bá Chính
Giới tính Nam
Năm sinh 1985
Đơn vị Khoa Du lịch
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa du lịch
Chuyên môn giảng dạy Văn hóa và Du lịch
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2013), Cử nhân (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Lịch sử Việt Nam
Địa chỉ Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0905821189
Email quanbachinh.hat@gmail.com
Công trình 3 Đề tài10 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:11:29 30-11-2017