Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đinh Quý Hương
Giới tính Nữ
Năm sinh 1986
Đơn vị Khoa Hóa học
Khoa/Phòng/Ban Tổ Vô cơ - Ứng dụng - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa vô cơ
Chuyên môn giảng dạy Hóa kim loại, hóa phi kim, Thực hành hóa phi kim, Thực hành hóa kim loại
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2010), Cử nhân (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Hoá vô cơ
Địa chỉ Kiệt 4A, Dương Văn An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email quyhuong1804@gmail.com
Công trình 2 Đề tài1 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:58:03 14-07-2015