Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đặng Thị Ngọc Phượng
Giới tính Nữ
Năm sinh 1968
Đơn vị Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa/Phòng/Ban Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ
Chuyên môn giảng dạy Văn học, Ngôn ngữ
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Nga văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Văn học Việt Nam
Địa chỉ Số 11, ngõ 2 kiệt 53 Đào Tấn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0914313085
Email dangthingocphuong@dhsphue.edu.vn
Công trình 4 Đề tài7 Sách & Giáo trình43 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 06:15:57 11-05-2018