Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đặng Văn Chương
Giới tính Nam
Năm sinh 1961
Đơn vị Khoa Lịch sử
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Lịch sử thế giới
Chuyên môn giảng dạy Lịch sử thế giới
Chức danh Phó giáo sư (2010)
Bằng cấp Tiến sĩ (2003)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (CN), Pháp văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Lịch sử thế giới
Địa chỉ 317/2/10 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0914289728
Email davanchuong@yahoo.com
Công trình 8 Đề tài9 Sách & Giáo trình72 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 02:36:22 12-08-2017