Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Dương Tuấn Quang
Giới tính Nam
Năm sinh 1970
Đơn vị Phòng Đào tạo Sau đại học
Khoa/Phòng/Ban Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất có hoạt tính sinh học. Thiết kế các chemosensor và chemodosimeter huỳnh quang
Chuyên môn giảng dạy Hoá Vô cơ
Chức danh Giáo sư (2017), Phó giáo sư (2009)
Bằng cấp Tiến sĩ (2003)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ 35 A Đào tấn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3826359; 0914050126
Email duongtuanquang@dhsphue.edu.vn
Công trình 10 Đề tài1 Sách & Giáo trình77 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 16:50:55 30-12-2017