Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Bé
Giới tính Nữ
Năm sinh 1986
Đơn vị Khoa Tâm lý - Giáo dục
Khoa/Phòng/Ban Tổ Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2015), Thạc sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Tâm lý học
Địa chỉ 118/2a Nguyễn Lộ Trạch, Xuân phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email
Công trình 4 Đề tài10 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 07:05:12 27-09-2011