Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Đình Hùng
Giới tính Nam
Năm sinh 1984
Đơn vị Khoa Lịch sử
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Lịch sử Thế giới cổ trung đại; lịch sử, văn hóa, quan hệ đối ngoại của các quốc gia Đông Nam Á trong lịch sử
Chuyên môn giảng dạy Lịch sử Thế giới cổ trung đại; Lịch sử văn minh thế giới; Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Lịch sử thế giới
Địa chỉ 14/2/44 Lê Ngô Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3763363; 0975800044
Email trandinhhung1001@gmail.com
Công trình 5 Đề tài5 Sách & Giáo trình17 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 06:16:18 11-07-2017