Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đặng Thị Như Ý
Giới tính Nữ
Năm sinh 1983
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Sinh thái môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Quan trắc và đánh giá các Hệ sinh thái, Tác động của Biến đổi khí hậu lên Hệ sinh thái, Phú dưỡng
Chuyên môn giảng dạy Sinh thái môi trường
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (IELTS: 6.0)
Chuyên ngành đào tạo Sinh thái học
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email dathnhy@gmail.com
Công trình 5 Đề tài4 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:57:08 19-07-2016