Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Văn Thuật
Giới tính Nam
Năm sinh 1985
Đơn vị Khoa Giáo dục Chính trị
Khoa/Phòng/Ban Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Hồ Chí Minh học/Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Tác phảm của Hồ Chí Minh
Chuyên môn giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Giới thiệu tác phẩm kinh điển Hồ Chí Minh/ Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2014), Cử nhân (2011)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Hồ Chí Minh học
Địa chỉ ở trọ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 01682167712
Email levanthuatdhsphue@gmail.com
Công trình 13 Đề tài6 Sách & Giáo trình25 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 19:35:50 21-03-2018