Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phạm Gia Tùng
Giới tính Nam
Năm sinh 1983
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên
Chuyên môn giảng dạy Công nghệ quản lý đất đai; Hệ thống thông tin địa lý; Hệ thống định vị toàn cầu
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2011)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (IELTS: 5.5)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học đất
Địa chỉ Hiện đang làm NCS tại Đại học Goettingen, CHLB Đức
Điện thoại
Email phamgiatung@huaf.edu.vn; phamgiatung1983@gmail.com
Công trình 9 Đề tài3 Sách & Giáo trình26 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 19:47:27 02-05-2018