Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Bích Ngọc
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu GIS và viễn thám
Chuyên môn giảng dạy Trắc địa
Chức danh
Bằng cấp Kỹ sư (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (B)
Chuyên ngành đào tạo NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIÊP VÀ THỦY SẢN
Địa chỉ số 7 Tam Thai - Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nbngoc2212@gmail.com
Công trình 9 Đề tài2 Sách & Giáo trình42 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 16:05:11 13-02-2012